เส้นตรงที่สำเนามาไม่ขนานกัน

สาเหตุที่เกิดเหตุการณ์ที่เส้นที่สำเนามาไม่ขนานกันอาจเกิดจากการใช้สเกลราคาแบบลอการิทึม

ในโหมดการทำงานแบบเส้นตรงระยะห่างระหว่างจุดที่กำหนดจะเป็นจุดเดิมเสมอ และเส้นตรงที่สำเนามาจะเป็นเส้นขนานเสมอ

ในโหมดสเกลแบบลอการิทึมระยะห่างระหว่างจุดที่กำหนดที่แสดงอยู่จะเป็นสัดส่วนตามอัตราส่วนตามค่าของลอการิทึม ดังนั้นมันจึงแตกต่างไปตามส่วนของสเกลราคาแบบลอการิทึมนั่นเอง

เมื่อคุณเคลื่อนย้ายเส่นในแนวตั้งบนชาร์ตด้วยสเกลราคาแบบลอการิทึม ขนาดความยาวจริงของเส้นจะถูกบันทึกไว้ แต่การมองเห็น/การแสดงผลอาจเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องจากระดับของสเกลราคาในส่วนอื่นๆของมันเอง

เนื่องจากความยาวการยืดออกไปในแนวตั้งของเส้นเมื่อมีการเคลื่อนย้ายในแนวตั้งเปลี่ยนแปลง แต่ความยาวของการยืดออกไปในแนวนอนไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นมุมของเส้นนั้นจะถูกปรับลดลง


ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน เมื่อมีการสำเนาเส้นตรงในโหมดสเกลแบบลอการิทึม: ถ้าเส้นที่ถูกสำเนามานั้นถูกเลื่อนไปในแนวตั้งโดยสัมพันธ์กับจุดเดิม ความลาดเอียงของมุมจะแตกต่างออกไป ด้วยสาเหตุนี้มันจะไม่ขนานกัน