ฉันจะดูข้อมูลก่อนตลาดเปิด/หลังตลาดปิดในตัวคัดกรองได้อย่างไร?

สำหรับข้อมูลชั่วโมงเพิ่มเติมในตัวคัดกรอง การคัดกรองเหล่านี้สามารถใช้งานได้:

โปรดทราบว่าข้อมูลนี้จะใช้งานได้ในระหว่างเซสชั่นเพิ่มเติมเท่านั้น