ฉันจะเปิด/ปิด วงกลม/จุดสีของปฏิทินเศรษฐกิจบนชาร์ตได้อย่างไร

การเปิด/ปิด ปฏิทินเศรษฐกิจบนชาร์ต เปิดหน้าต่างคุณสมบัติชาร์ต ไปที่แถบเหตุการณ์ จากนั้นเลือก ปิด หรือ เปิด แสดงปฎิทินเศรษฐกิจบนชาร์ต