ฉันจะรวมสเกลราคาทั้งหมดเป็นอันเดียวอยู่ทางด้านซ้ายหรือขวาได้อย่างไร?

หากต้องการรวมสเกลราคาที่แสดงผลอยู่ทั้งหมดเข้าไปยังคอลัมน์เดียวทางด้านซ้ายหรือขวามือ ให้เปิดเมนูของสเกลราคาใด ๆ และเลือก รวมสเกลราคาทั้งหมดเป็นอันเดียว -ทางซ้ายมือ/ทางขวามือ