ฉันได้ซื้อและสมัครบริการแบบจ่ายเงิน และฉันต้องการที่จะขอคืนเงิน

ตามนโยบายการใช้งานของเรา เราไม่สามารถทำการคืนเงินสำหรับการสั่งซื้อแรก และการจ่ายเงินแบบรายเดือนในเดือนถัดๆ ไปได้ ท่านสามารถดูรายละเอียดนโยบายการใช้งานของเราได้ผ่านลิ้งค์นี้: https://th.tradingview.com/policies/