จะแสดง/ซ่อน วัตถุทั้งหมดบนชาร์ตได้อย่างไร?

การซ่อนวัตถุทั้งหมดบนชาร์ต คุณสามารถใช้ปุ่ม ซ่อนรูปวาดทั้งหมด ที่อยู่บริเวณแถบเครื่องมือด้านซ้ายมือ