ฉันเห็นข้อความ 'มันได้เวลาสำหรับการทำความสะอาด!'

ถ้าคุณได้รับข้อความนี้ มันหมายถึงว่า คุณมีจำนวนวัตถุที่บันทึกไว้บนชาร์ตของคุณมากเกินไป

โปรดเปิดหน้าต่าง การจัดการภาพวาด และทำให้แน่ใจว่า วัตถุภาพวาดทางเทคนิคอลต่าง ๆ ที่มีนั้นยังเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความหมายอยู่ และทำการลบสิ่งที่ไม่จำเป็นและไม่ต้องการออกไป