ฉันมั่นใจว่ากลยุทธ์ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง

โปรดทรายว่า มันมีหลาย ๆ สาเหตุที่มีผลกระทบกับผลการคำนวณของกลยุทธ์และแม้กระทั่งความแตกต่างเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากได้:

การโหลด / เปิด ชาร์ตใหม่  ข้อมูลในอดีตอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากข้อมูลที่รวบรวมจากข้อมูลเรียลไทม์ แม้ว่าในกรณีที่มันตรงกันในบางกรณีข้อมูลในอดีตของปรับปรุงโดยผู้ให้บริการข้อมูล ข้อมูลที่แตกต่างกัน = ผลลัพธ์การทดสอบ (backtesting) ที่แตกต่างกัน


การเคลื่อนไหวของราคาภายในแท่ง เมื่อกลยุทธ์นั้นถูกคำนวณแบบเรียลไทม์ เรามีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าราคาปัจจุบันนั้นมีการเคลื่อนที่อย่างไรระหว่าง OHLC เมื่อกลยุทธ์ถูกนำไปใช้งานบนชาร์ต เราไม่มีข้อมูลนี้ ดังนั้นเราจึงใช้ สมมุติฐาน สมมุติฐานเหล่านี้อาจจะผิดหรือมันอาจจะไม่ถูกต้อง 100% แม้ว่าราคาจะมีการเคลื่อนไหวในแบบนั้นอย่างแท้จริง

ฟังก์ชันเฉพาะในซอร์สโค้ด บางฟังก์ชันมีพฤติกรรมการคำนวณที่แตกต่างกันระหว่างข้อมูลเรียลไทม์ และ ข้อมูลในอดีตเนื่องจากโลจิกภายในตัวมันเอง ตัวอย่างฟังก์ชันเหล่านี้ได้แก่ 'security' พฤติกรรมนี้เราเรียกว่า Repainting คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมันได้ใน คู่มือการใช้งานของเรา

ความถี่ในการคำนวณของกลยุทธ์ ในระหว่างการทดสอบ (backtesting) ข้อมูลในอดีต กลยุทธ์นั้นจะถูกคำนวณในทุก ๆ การปิดของแท่งเทียนเสมอ ในขณะที่เมื่อข้อมูลมีการอัพเดทแบบเรียลไทม์ กลยุทธ์เดียวกันอาจจะถูกกำหนดให้มีการ คำนวณในทุก ๆ การเปลี่ยนแปลงของราคา

ถ้าคุณมั่นใจว่ากรณีของคุณนั้นไม่เกี่ยวข้องกับสาเหตุทางด้านบน กรุณาส่งรายงานมาที่เราโดยเลือกประเภทของปัญหาแบบ ไพน์สคริปต์ และแนบซอร์สโค้ดรวมถึงอธิบายปัญหาในรายละเอียด