ข้อมูล CBOE:VIX ดีเลย์

ในปัจจุบันนี้ TradingView ไม่มีข้อมูลเรียลไทม์สำหรับ CBOE:VIX คุณอาจจะดูข้อมูลทิกเกอร์ของสัญลักษณ์ TVC:VIX แทนได้ ข้อมูลนี้จัดทำโดย TradingView ใช้งานได้ฟรีและเป็นข้อมูลเรียลไทม์