ฉันจะเอา ‘สัญลักษณ์เครื่องหมาย +’ ทางแกนราคาด้านขวามือออกไปได้อย่างไร?

 ณ ปัจจุบันนี้ไม่สามารถนำปุ่มเครื่องหมาย '+' ออกไปได้