ฉันอยากเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานของฉัน

ผู้ใช้งานทุกท่านของ TradingView นั้นจะสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานได้เพียงครั้งเดียว เราไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้งานหลายครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการทางจัดการด้านโซเชียลใดๆ ที่อาจสร้างความสับสนขึ้นได้ การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานนั้น ให้ไปที่ การตั้งค่าโปรไฟล์ ใส่ชื่อผู้ใช้งานใหม่ที่ต้องการและกดบันทึก

เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน โปรดทราบถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้:

  • อย่าเลือกชื่อที่ถูกใช้งานโดยผู้ใช้งานท่านอื่นแล้ว
  • อย่าเลือกชื่อที่ละเมิด กฎการใช้งานของเรา
  • อนุญาตให้ใช้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข ขีดเส้นใต้ (_) และขีดกลาง (-) ได้เท่านั้น 

ถ้าคุณไม่สามารถใส่ชื่อผู้ใช้งานใหม่ในหน้าการตั้งค่าโปรไฟล์ได้ นั่นหมายถึงว่า คุณได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้งานไปแล้วและจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานได้อีกต่อไป