ฉันไม่เห็นข้อมูลปริมาณการซื้อขายของ BITMEX:XBTUSD ราคานั้นแตกต่างจากเว็บไซต์ของ Bitmex

โปรดตรวจสอบสัญลักษณ์ที่ใช้งานอยู่บนชาร์ต สำหรับ BITMEX:XBT ข้อมูลปริมาณการซื้อขายนั้นไม่สามารถใช้งานได้และราคาจะแตกต่างจากเว็บไซต์ Bitmex เพราะสัญลักษณ์นี้คือดัชนีไม่ใช่คู่สกุลเงินดิจิตอล XBT/USD คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีนี้บน เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์


เปิด BITMEX:XBTUSD swap เพื่อดูข้อมูลปริมาณการซื้อขายและราคาที่สัมพันธ์กับตลาดหลักทรัพย์ Bitmex