วอลุ่มโปรไฟล์ถูกคำนวณอย่างไร?

วอลุ่มโปรไฟล์ใช้ปริมาณการซื้อขายของหุ้นและติ๊กวอลุ่มสำหรับดัชนี/ฟอเร็กซ์ เนื่องจากปัจจุบันเรายังไม่มีข้อมูล Tick Data ย้อนหลังบน TradingView เราจึงใช้ปริมาณการขึ้น/ลง แทนปริมาณการซื้อ/ขาย และคำนวณวอลุ่มโปรไฟล์ตามทิศทางราคาภายในแท่ง: ถ้า ราคาปิด >= ราคาเปิด เราถือว่าเป็นปริมาณการเพิ่มขึ้น และหากราคาปิด < ราคาเปิด จะเป็นปริมาณของการลดลง

ขึ้นกับกรอบเวลาของชาร์ต ข้อมูลจากหลายๆ กรอบเวลาจะถูกนำมาใช้ในการคำนวณวอลุ่่มโปรไฟล์ เมื่อคำนวณ Fixed Range และ Visible Range เราใช้วิธีการในการคำนวณตั้งแต่กรอบเวลา 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240 นาที และ 1D ไปทั้งหมดจนกระทั่งจำนวนแท่งในช่วงเวลาที่วอลุ่มโปรไฟล์ถูกคำนวณนั้นน้อยกว่า 5000

สำหรับเซสชั่นวอลุ่ม จะมีการใช้กรอบเวลาด้านล่างนี้ในการคำนวณ:

วัฎจักรของชาร์ต

จำนวนของแท่งกราฟที่ถูกใช้สำหรัับการคำนวณ วอลุ่มโปรไฟล์

1 - 51
6 - 155
16 - 3010
31 - 6015
61 - 12030
121 - 1D60