ฉันจะเชื่อมต่อ/ตัดการเชื่อมต่อกับบัญชีการซื้อขายบนกระดาษ Paper Trading ได้อย่างไร?

ในการเชื่อมต่อการซื้อขายบนกระดาษ:

  • เปิดแผนภูมิ
  • เปิด แผงการซื้อขาย ด้านล่าง
  • เลือก Paper Trading

ในการยกเลิกการเชื่อมต่อการซื้อขายบนกระดาษ:

  • เปิด แผงการซื้อขาย ด้านล่าง
  • เปิดเมนูการซื้อขายที่บริเวณมุมขวาบนของแผงการซื้อขายที่เปิดขึ้น
  • เลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อ หรือ เลือกโบรคเกอร์รายอื่น