ปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนบนสคริปต์ที่พัฒนาขึ้นเอง

สคริปต์และอินดิเคเตอร์บางอันอาจะเกิดการรีเพนท์ได้ และการแจ้งเตือนของคุณกำหนดไว้ในสคริปต์ในลักษณะนั้น พฤติกรรมของการแจ้งเตือนและพฤติกรรมของชาร์ตอาจแตกต่างออกไปได้ สคริปต์ที่เสี่ยงกับการรีเพนท์อาจะจะแสดงผลลัพธ์แตกต่างกันเมื่อใช้งานกับข้อมูลในอดีตเมื่อเทียบกับข้อมูลเรียลไทม์ ความแตกต่างนี้อาจสังเกตได้โดยการเพิ่มสคริปต์ลงบนชาร์ต: รอจนกระทั่งสคริปต์ถูกคอมไพน์และคำนวนผลลัพธ์บนข้อมูลเรียลไทม์และรีเฟรชหน้าจอหลังจากนั้น

การรีเพนท์สามารถเกิดจาก สาเหตุหลายๆประการ ณ ปัจจุบันนี้ยังไม่มีวิธีการในการแก้ไขพฤติกรรมนี้ เพราะสาเหตุนี้เอง เราเน้นย้ำและแนะนำให้กำหนดการแจ้งเตือนบนสคริปต์ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการรีเพ้นท์