การแจ้งเตือนในตัวคัดกรองทำงานอย่างไร?

การแจ้งเตือนในตัวคัดกรองจะสแกนข้อมูลของสัญลักษณ์ทั้งหมดที่อยู่ในรายการเพื่อค้นหาสัญลักษณ์ที่ตรงกับข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงที่ผู้ใช้งานได้กำหนดขึ้น

เมื่อมี ทิกเกอร์ใหม่ ตรงกับการคัดกรองตามข้อกำหนดที่ได้ทำไว้และรายการของสัญลักษณ์มีการเปลี่ยนแปลงการแจ้งเตือนจะถูกเปิดให้ทำงานและมีการส่งการแจ้งเตือนออกไป

การแจ้งเตือนจะไม่ถูกเปิดให้ทำงานถ้าสัญลักษณ์เดิมนั้นตรงกับข้อกำหนดที่ได้ทำไว้