เมื่อทำการเปรียบเทียบสัญลักษณ์ฉันเห็นแค่เส้นที่อยู่โดดเดี่ยวออกมาบนชาร์ต

ถ้าคุณเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสัญลักษณ์มากกว่า 2 สัญลักษณ์ในกรอบเวลาเฉพาะใดๆ คุณอาจจะได้ผลลัพธ์เป็นเส้นที่อยู่โดดเดี่ยวที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำก็เพียงแค่เปิดการใช้งาน ดัชนีเทียบกับ 100 ในเมนูการตั้งค่าสเกล


…และคุณจะได้ชาร์ตที่ต้องการที่คุณสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าได้