จะตั้งการแจ้งเตือนในตัวคัดกรองได้อย่างไร?

กำหนดการกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ:

จากนั้นคลิกไอคอน เปิดใช้งานการแจ้งเตือน หรือเปิดการใช้งานมันได้จากรายการเมนูบน หน้าจอ:

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อสัญลักษณ์นั้นตรงกับพารามิเตอร์ของการคัดกรองของคุณ

คลิก ประวัติการแจ้งเตือน เพื่อตรวจสอบการแจ้งเตือนในอดีตที่ผ่านมา

ผู้ใช้งานทุกท่านสามารถใช้งานการแจ้งเตือนจากตัวคัดกรองได้โดยไม่จำกัดจำนวน