อะไรคือความแตกต่างระหว่างตัวคัดกรองหุ้นและตัวคัดกรองฟอเร็กซ์?

มันมีความคล้ายคลึงกันระหว่าง ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ และ ตัวคัดกรองหุ้น แต่เครื่องมือนี้ถูกสร้างมาโดยเฉพาะสำหรับฟอเร็กซ์เทรดเดอร์

มันสามารถเปิดได้โดยตรงจากหน้าชาร์ต

เครื่องมือนี้ช่วยในการวิเคราะห์ คู่เงินหลัก คู่เงินรอง & คู่เงิน Exotic โดยสามารถคัดกรองคู่เงินได้มากกว่า 2000 คู่เงิน

คุณสามารถใช้การกรองข้อมูลเพื่อเลือกคู่เงินของโซน/ทวีปที่ต้องการ

ฟีเจอร์ อัพเดทอัตโนมัติ นั้นเปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทุกท่านเป็นค่าตั้งต้น