ความหมายของ เรตติ้ง ในหน้าตัวคัดกรองคืออะไร?

หมายเหตุ: การจัดอันดับทางเทคนิคของ Screener ยังมีอยู่ในบิวท์อินอินดิเคเตอร์ Techincal Ratings

เมื่อเงื่อนไขที่แน่นอนอันใดอันหนึ่งนั้นเป็นจริงสำหรับอินดิเคเตอร์ โดยทั่วๆ ไปแล้ว มันหมายความว่า มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะ ซื้อ หรือ ขาย เราได้สร้างสัญลักษณ์นี้ให้สามารถของเห็นได้อย่างชัดเจน และรายการด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างเมื่อมันถูกแสดงขึ้นมา

การคำนวณ

เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดการจัดอันดับของอินดิเคเตอร์แต่ละตัวที่ใช้ โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงจากแท่งสุดท้ายใช้เพื่อกำหนดสถานะการลดลงหรือเพิ่มขึ้น:

All Moving Averages
 • Buy — ค่า MA < ราคา
 • Sell — ค่า MA > ราคา
 • Neutral — ค่า MA = ราคา
Ichimoku Cloud
 • Buy — เส้นฐาน < ราคา และเส้น conversion ตัดราคาขึ้น และเส้น lead 1 > ราคา และ เส้น lead 1 > เส้น lead 2
 • Sell — เส้นฐาน > ราคา และเส้น conversion ตัดราคาลง และเส้น lead line 1 < ราคา และ เส้น lead 1 < เส้น lead 2
 • Neutral — ไม่ควร Buy หรือ Sell
Relative Strength Index
 • Buy — อินดิเคเตอร์ < 30 and กำลังเพิ่มขึ้น
 • Sell — อินดิเคเตอร์ > 70 and กำลังลดลง
 • Neutral — ไม่ควร Buy หรือ Sell
Stochastic
 • Buy — เส้น main < 20 และเส้น main ตัดเส้น signal ขึ้น
 • Sell — เส้น main > 80 และเส้น main ตัดเส้น signal ลง
 • Neutral — ไม่ควร Buy หรือ Sell
Commodity Channel Index
 • Buy — อินดิเคเตอร์ < -100 และกำลังเพิ่มขึ้น
 • Sell — อินดิเตเตอร์ > 100 และกำลังลดลง
 • Neutral — ไม่ควร Buy หรือ Sell
Average Directional Index
 • Buy — อินดิเตเตอร์ > 20 และเส้น +DI ตัดเส้น -DI ขึ้น
 • Sell — อินดิเตเตอร์ > 20 และเส้น +DI ตัดเส้น -DI ลง
 • Neutral — ไม่ควร Buy หรือ Sell
Awesome Oscillator
 • Buy — saucer และ ค่ามากกว่า 0, หรือตัดเส้น zero ขึ้น
 • Sell — saucer และ ค่าน้อยกว่า 0, หรือคัดเส้น zero ลง
 • Neutral — ไม่ควร Buy หรือ Sell
Momentum
 • Buy — ค่าของอินดิเตเตอร์กำลังเพิ่มขึ้น
 • Sell — ค่าของอินดิเตเตอร์กำลังลดลง
 • Neutral — ไม่ควร Buy หรือ Sell
MACD
 • Buy — ค่าของเส้น main > ค่าของเส้น signal
 • Sell — ค่าของเส้น main < ค่าของเส้น signal
 • Neutral — ไม่ควร Buy หรือ Sell
Stochastic RSI
 • Buy — เทรนด์ลง และเส้น K และ D < 20 และเส้น K ตัดเส้น D ขึ้น
 • Sell — เทรนด์ขึ้น และเส้น K และ D > 80 และเส้น K ตัดเส้น D ลง
 • Neutral — ไม่ควร Buy หรือ Sell
Williams Percent Range
 • Buy — อินดิเคเตอร์ < lower band และกำลังเพิ่มขึ้น
 • Sell — อินดิเคเตอร์ > upper band และกำลังลดลง
 • Neutral — ไม่ควร Buy หรือ Sell
Bulls and Bears Power
 • Buy — เทรนด์ขึ้น and BearPower < 0 และ BearPower กำลังเพิ่มขึ้น
 • Sell — เทรนด์ลง and BullPower > 0 and BullPower กำลั
 • Neutral — ไม่ควร Buy หรือ Sell
Ultimate Oscillator
 • Buy — UO > 70
 • Sell — UO < 30
 • Neutral — ไม่ควร Buy หรือ Sell

 

ค่าตัวเลขของเรตติ้ง Sell คือ -1 Neutral คือ 0 และ Buy คือ 1 การให้คะแนนแบบกลุ่มและคะแนนโดยรวมจะคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยของการให้คะแนนของอินดิเคเตอร์แต่ละตัว

คำแนะนำสำหรับกลุ่มหรือการให้คะแนนโดยรวมจะขึ้นอยู่กับค่าการจัดอันดับที่เป็นตัวเลขและกำหนดตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

 • [-1.0 ≥ value < -0.5] — Strong Sell
 • [-0.5 ≥ value < -0.1] — Sell
 • [-0.1 ≥ value ≤ 0.1] — Neutral
 • [0.1 > value ≤ 0.5] — Buy
 • [0.5 > value ≤ 1.0] — Strong Buy

เรายังได้เพิ่มคอลัมน์ที่มีการให้คะแนนทั่วไป ตัวอย่างเช่น คอลัมน์คะแนนทางเทคนิค จะแสดงการให้คะแนนรวมสำหรับอินดิเคเตอร์ทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น คุณยังสามารถเพิ่มตัวกรองของคุณเองลงในคอลัมน์นี้ได้

และตอนนี้ยังมีเมนูโต้ตอบที่บริเวณส่วนหัวของคอลัมน์ คุณสามารถ:

 • ลบคอลัมน์ออกไป
 • เริ่มต้นการคัดกรองใหม่หรือแก้ไขการคัดกรอง
 • แสดงหรือซ่อนระดับ
 • แสดงหรือซ่อนคำอธิบายสำหรับ คอลัมน์ทิกเกอร์