การวาดภาพเครื่องมือทางเทคนิคอลไม่ซิงค์ระหว่างชาร์ตเลย์เอาท์/แท็บ

ณ ปัจจุบันนี้ เราทำการซิงค์ภาพวาดทางเทคนิคอลที่ใช้งานบนชาร์ต ในชาร์ตเลย์เอาท์อันเดียวกันเท่านั้น

ถ้าคุณต้องการให้การวาดภาพทางเทคนิคอลสามารถซิงค์บนสัญลักษณ์เดียวกันแต่ต่างชาร์ตเลย์เอาท์ คุณสามารถทำให้ระดับความสำคัญของการขอให้เพิ่มฟีเจอร์นี้ได้โดยเพิ่มความเห็นหรือกดไลค์ใน หัวข้อที่เกี่ยวข้องบน GetSatisfaction