ความแตกต่างระหว่างความถี่ของการแจ้งเตือน

ครั้งเดียวเท่านั้น – การแจ้งเตือนจะถูกเปิดให้ทำงานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เงื่อนไขการแจ้งเตือนจะต้องตรงกับพารามิเตอร์ที่ท่านตั้งไว้อย่างแท้จริง การแจ้งเตือนจึงจะถูกเปิดให้ทำงาน

ครั้งเดียวต่อแท่งกราฟ – ระบบจะตรวจสอบทุก ๆ แท่งกราฟและถูกเปิดให้ทำงานเมื่อไรก็ตามที่เงื่อนไขที่กำหนดไว้ถูกต้องตรงกัน (ไม่เกิน 1 ครั้งต่อแท่งกราฟ)

ครั้งเดียวต่อเมื่อแท่งกราฟปิด – เหมือนกันการตั้งค่าด้านบนเพียงแต่ว่า แท่งกราฟจำเป็นต้องปิดแท่งให้สมบูรณ์ก่อนที่การแจ้งเตือนจะถูกเปิดให้ทำงาน

ทุก ๆ นาทีหรือทุก ๆ เวลา – ระบบจะตรวจสอบเงื่อนไขทุก ๆ 1 นาทีและเปิดให้การแจ้งเตือนทำงานเมื่อไรก็ตามที่เงื่อนไขที่ตั้งไว้ถูกต้องตรงกัน