การแจ้งเตือนไม่มีเสียงใน Google Chrome เบราเซอร์

โปรดคลิกไปยังหน้าที่ท่านต้องการเปิดการใช้เสียง กรณีที่ท่านมีการเปิดเบราเซอร์หลายแท็บ จากนั้นมันจะเปิดการใช้งานเสียงขึ้นมา แต่ในกรณีที่เสียงยังไม่ดังนั้น เราต้องขอแสดงความเสียใจด้วย เพราะเราไม่สามารถแก้ไขนี้ได้ด้วยความพยายามของเราทั้งหมดที่มี อันเนื่องมาจากมันเป็นพฤติกรรมการทำงานที่ผิดปกติของเบราเซอร์

ท่านสามารถใช้เบราเซอร์อื่น เช่น FireFox เป็นทางเลือกในการใช้งาน