ฉันจะเปลี่ยนสัญลักษณ์สำหรับชาร์ตทั้งหมดที่แสดงอยู่ได้อย่างพร้อมเพรียงกันได้อย่างไร?

คุณสามารถปรับชาร์ตทั้งหมดของคุณได้ในขณะที่กำลังใช้งานการจัดวางชาร์ตแบบหลายหน้าจอและเห็นสัญลักษณ์เดียวกันหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันได้ ที่เป็นวิธีดำเนินการ เปิดเมนูชาร์ตเลย์เอาท์ เปิดหรือปิดการใช้งานฟีเจอร์ ซิงค์สัญลักษณ์