เคอร์เซอร์ช้า/กระโดด ขณะวาดภาพเครื่องมือ

ถ้าคุณสังเกตได้ถึงพฤติกรรมอันไม่ปกติเมื่อทำการวาดภาพเครื่องมือ (ต.ย. ไม่สามารถกำหนดลูกศรลงบนพื้นที่เฉพาะใด ๆ ได้) เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเปิดการใช้งานในโหมดแม่เหล็กอยู่ โหมดการทำงานแบบแม่เหล็กจะทำให้การเคลื่อนที่ใด ๆ จะถูกยึดติดเข้ากับค่าของ OHLC ของแท่งกราฟ ดังนั้นการเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์อาจมีความผิดปกติ

การปิดการทำงานของโหมดแม่เหล็ก ให้กดที่ไอคอนรูปแม่เหล็กในเมนูการใช้งานทางด้านซ้ายมือ (ไอคอนควรเปลี่ยนเป็นขาวเมื่อปิดการทำงาน)

ในการแก้ไขปัญหาการใช้งานในส่วนนี้ กรุณาทำให้แน่ใจว่าโหมดการทำงานแบบแม่เหล็กถูกปิดอยู่เมื่อทำงานกับชาร์ตของคุณ:

โหมดการทำงานแบบแม่เหล็กสามารถปิดหรือเปิดการทำงานได้โดยกดปุ่ม Ctrl/Command ค้างไว้ในขณะกำลังวาดภาพ: