ฉันต้องการที่จะหยุดการต่ออายุการใช้บริการแบบอัตโนมัติฉันต้องการหยุดการต่ออายุอัตโนมัติของการสมัครที่ซื้อผ่านเว็บไซต์

ท่านสามารถปิดใช้งาน การต่ออายุอัตโนมัติได้ตลอดเวลา ก่อนที่การต่ออายุแผนการใช้บริการอัตโนมัติจะมีผลใช้งาน โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้ ไปที่การตั้งค่าโปรไฟล์ของท่าน –> บัญชีและการเรียกเก็บเงิน –> ยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติ