ตอนนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ลงทะเบียนเพียงไม่กี่คลิก ก็จะสามารถเข้าชมได้ตอนนี้ พร้อมกับได้รับเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมาย
Jan 12, 2020
CRYPTO

Decarbonization: The Divestment Death Cycle

Rob West, founder of Thunder Said Energy – an energy consulting firm, understands that the total decarbonization of the energy industry will be fueled by political attitudes around the world over the next few decades. However, West argues that proponents of ESG investing fail to understand that this transition will involve massive investment in fossil fuels and cooperation with villainized oil majors. He explains his framework for total decarbonization of the energy industry by 2050, and highlights the new technologies and investment vehicles that will be necessary to drive the transition. Filmed on October 18, 2019 in New York.
เกี่ยวกับรายการ
A collection of the best content from behind Real Vision's paywall. This is just a taste of all the groundbreaking interviews, documentaries, and other classics.
Real Vision
For more information, please visit realvision.com
ตอน
เรียงลำดับโดย
ใหม่ล่าสุดมาก่อน
ใหม่ล่าสุดมาก่อน
เก่าที่สุดมาก่อน
122
00:34:34
Decarbonization: The Divestment Death Cycle
Jan 12, 2020
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
121
00:41:49
Gold & Bitcoin: The Monetary System's Navigational Beacons
Jan 09, 2020
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
120
00:29:35
Charting the Correlation: The Business Cycle & Equities
Jan 08, 2020
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
119
00:50:31
Inflation Risk Amid a Scramble for Yield
Jan 07, 2020
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
118
00:24:38
Quantum Economics and Financially Transmitted Diseases
Jan 06, 2020
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
117
00:26:46
"The Biggest Opportunity Since Russia in the 90s"
Jan 05, 2020
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
116
00:24:03
A Generational Macro Event From Capital Concentration to Capital Distribution
Jan 02, 2020
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
115
00:58:37
Understanding "America First" & Economic Nationalism
Jan 01, 2020
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
114
00:28:16
"Smartest Gal in the Room"
Dec 31, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
113
00:28:31
The Inflation Inflection Point
Dec 30, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
112
00:35:48
Gold and "The Prettiest Mare at the Slaughterhouse"
Dec 26, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
111
00:36:56
Dollar Liquidity: The End Game for China
Dec 25, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
110
00:26:36
Unicorn Slaughter and the End of the Millennial Bull Market
Dec 24, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
109
00:32:01
Wag the Dog: The Fed & The Real Economy
Dec 23, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
108
00:25:01
The Dollar Milkshake Re-Visited
Dec 19, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
107
00:32:41
Making Sense of China's Role in Latin America
Dec 18, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
106
00:47:32
CLOs: "You Look Better At Closing Time"
Dec 17, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
105
01:03:36
The Endless Hunt for Value
Dec 16, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
104
00:31:08
Playing a Profits Recession
Dec 12, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
103
00:38:22
Doubling Down on Declining Yields
Dec 10, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
102
00:47:39
When Geopolitics Moves Markets
Dec 09, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
101
00:28:11
When Monetary Policy Isn't Enough
Dec 08, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
100
00:35:50
Will a Recession Kill ETF Liquidity?
Dec 05, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
99
00:23:51
The Monetary Policy Endgame
Dec 04, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
98
00:48:12
The European Conundrum
Dec 03, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
97
00:42:01
The Fat Pitch: Inefficient Markets and the Future of Sports Gambling
Dec 02, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
96
01:02:05
The Escalating Battle Between the U.S. and China
Nov 28, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
95
00:31:44
The Monetary System is Broken
Nov 27, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
94
00:36:34
Former Fed & Primary Dealer Insiders on Dollar Repo Madness
Nov 26, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
93
00:45:19
Trapped by Liquidity
Nov 25, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
92
00:27:08
A Troubling Indicator for Autos
Nov 21, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
91
00:30:34
Hedging to Maximize Returns
Nov 20, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
90
00:41:35
The Dark Side of ETFs The ETF Vortex
Nov 19, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
89
00:39:35
The Dark Side of ETFs The Truth in ETFs
Nov 18, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
88
00:41:54
The Dark Side of ETFs - The ETF P/E Magic Trick
Nov 14, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
87
00:20:23
Finding Opportunities Late in the Cycle
Nov 13, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
86
00:47:19
The Critical Factors for Oil Prices
Nov 12, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
85
00:31:16
Playing the Powell Pivot
Nov 11, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
84
00:45:38
Phantom Liquidity and the Monopoly on Data Feeds
Nov 07, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
83
00:33:33
On the Road: Washington, D.C. - Episode 3
Nov 06, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
82
00:27:46
Industrial Strength: Making Sense of the Sector
Nov 05, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
81
00:36:50
On the Road: Washington, D.C. - Episode 1
Oct 31, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
80
00:53:21
A Bull's Warning
Oct 30, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
79
00:29:14
The Ugly Truth about the Federal Reserve
Oct 29, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
78
00:23:23
What Wall Street is Missing
Oct 28, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
77
00:27:35
Blockchain Beyond Bitcoin
Oct 25, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
76
00:34:10
The Golden Portfolio Hedge
Oct 24, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
75
00:53:49
Gold Inside Out
Oct 23, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
74
00:50:38
The Wild West of Crypto: Outlaws, Double Agents, and the Dismantling of the Silk Road
Oct 22, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
73
00:29:47
Is the Big Money Heading for Crypto?
Oct 18, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
72
00:28:56
The Deflationary Impacts of Crypto
Oct 17, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
71
00:44:50
Relative Purchasing Power Trumps Gold Price
Oct 16, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
70
00:49:26
An Inside Look at the Big Money's Bitcoin Trading
Oct 15, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
69
00:28:09
Silver and Gold in the Modern Portfolio
Oct 14, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
68
00:47:59
The Combustibility of Brexit
Oct 11, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
67
00:45:05
Value Doesn't Die
Oct 10, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
66
00:23:54
The Housing Recovery Illusion
Oct 09, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
65
00:21:21
How Healthy are American Banks?
Oct 08, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
64
00:27:48
The Bubble Spotter
Oct 04, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
63
01:01:21
The Chinese Mirage
Oct 03, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
62
00:33:20
Who's Driving Global Yields - The Fed or the ECB?
Oct 02, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
61
00:32:31
Brexit Update: Deal or No Deal?
Oct 01, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
60
00:31:04
A Geopolitical Recession
Aug 16, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
59
00:15:15
"The Biggest Trade of the Century"
Aug 14, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
58
00:36:23
The Central Banks' Last Stand
Aug 02, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
57
00:53:09
The Turning Point Master
Jul 19, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
56
00:47:36
No, Don't "Drop Gold"
Jul 12, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
55
00:53:48
Big Opportunities and Big Risks in the Cannabis Market
Jul 10, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
54
00:37:07
Marc Cohodes Last Stand - Part Five: The Last Rodeo
Jul 05, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
53
00:22:18
Marc Cohodes Last Stand - Part Four: Demanding an Investigation
Jul 04, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
52
00:45:29
Marc Cohodes' Last Stand - Part Three: Confronting Pete Petit
Jul 03, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
51
00:16:55
Marc Cohodes' Last Stand - Part Two: Exposing the Fraud
Jul 02, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
50
00:28:18
Marc Cohodes' Last Stand - Part One: Encountering the Fraud
Jul 01, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
49
00:47:38
Top Crypto Investor Looks Forward
Jun 28, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
48
00:21:52
The Anti-ICO Bitcoin Cowboy
Jun 26, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
47
00:59:38
The Future of Crypto Investment
Jun 21, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
46
00:26:57
Cryptocurrency: 2019 Update
Jun 19, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
45
01:02:20
The Startling Consequences of Monetary Policy
Jun 14, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
44
00:34:02
The Fed to the Rescue
Jun 12, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
43
00:40:16
The Asymmetric Opportunity Revealed
Jun 07, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
42
00:58:10
The Man Who Saved AIG
Jun 05, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
41
01:11:47
The Evolution of Commodities Trading
May 31, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
40
01:02:59
Indicators Hiding in Plain Sight
May 29, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
39
00:41:24
Ominous Outlook for Autos and the Economy
May 24, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
38
00:32:08
The Third Major Energy Transformation
May 22, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
37
00:24:57
The Five Behavioral Mistakes Investors Make
May 17, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
36
00:28:08
The Global Collateral Trap
May 15, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
35
00:36:13
What Your Broker Won't Tell You
May 10, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
34
00:33:43
Top Turtle's Trading Tips
May 08, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
33
00:36:30
Financial Engineering, Unfunded Pensions and Potential Disaster
May 03, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
32
00:30:01
Fed Trapped "Between the Devil and the Deep Blue Sea"
May 01, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
31
00:45:41
The Godfathers of Technical Analysis
Apr 26, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
30
00:30:30
Theater of the Absurd
Apr 24, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
29
01:01:13
The Market Monsters' Momentum Shift
Apr 19, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
28
00:30:10
Not Your Average Gold Bull
Apr 17, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
27
01:09:55
Russell Clark on Two Troubled Sectors
Apr 12, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
26
00:29:46
The End of "Business as Usual"
Apr 10, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
25
00:32:17
Risk Assets have Front-Run Reality
Apr 05, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
24
00:33:31
QE: "Questionable Euphoria"?
Apr 03, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
23
00:33:12
Tesla: Electric Noise
Mar 29, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
22
01:15:12
Boston's Billion-Dollar Man
Mar 27, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
21
00:46:05
China's Currency Cliff
Mar 22, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
20
00:32:55
Financial Crises: 2007-2008 and History's Lessons
Mar 20, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
19
00:32:55
Financial Crises: 1907 & The Great Depression
Mar 15, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
18
00:45:22
Value Doesn't Die
Mar 13, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
17
00:46:18
Trust & Timing: An Inside Look at Private Banking
Mar 08, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
16
00:48:57
Confronting Tech's Titans: Meet the Professor Who's Schooling Wall Street on Silicon Valley
Mar 06, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
15
01:03:44
Short Seller's Paradise
Mar 01, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
14
00:52:35
Facebook and the Future of the Social Internet
Feb 27, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
13
00:32:26
The Anatomy of Bubbles
Feb 22, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
12
01:06:07
From Mentor to Activist: Facebook Through the Eyes of Roger McNamee
Feb 20, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
11
01:06:07
Stephen Diggle - Master Class, Part Two
Feb 15, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
10
00:26:10
Uranium Update: Still a Glowing Opportunity?
Feb 13, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
9
01:00:18
Steve Diggle - Masterclass, Part 1
Feb 08, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
8
00:58:39
A New Model to Manage Macro Risk
Feb 06, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
7
00:21:19
Episode 1: Use as Intended
Feb 01, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
6
00:26:14
Using Options to Manage Risk and Reward
Jan 25, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
5
01:08:22
Raoul Pal in Conversation with Grant Williams
Jan 23, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
4
00:04:14
Raoul Pal Announces The Workshop, a Live Event from Real Vision
Jan 11, 2019
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
3
00:29:45
Venezuela: State of Disaster
Nov 28, 2018
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
2
01:24:37
The Kiril Sokoloff Interviews - Stanley F. Druckenmiller
Nov 21, 2018
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
1
00:48:59
The Coming Retirement Crisis
Nov 21, 2018
ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ