ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 3 เท่า (TEMA)

แสดงสคริปส์ต่อไป
1
23
...
6
1
2
...
6