แชนแนลราคา

แชนแนลราคา

ช่องทางราคามีลักษณะบ่งชี้แนวโน้มตามหลัง,ซึ่งวางแผนเป็นซ้อนทับ,ซึ่งมีเส้นตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไปในระยะทางที่เท่ากันจากเส้นกึ่งกลางหรือช่องกลาง.ช่องเหล่านี้สามารถคำนวณค่าเฉลี่ยค่า,เฉลี่ยเคลื่อนที่,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน,ช่วงความยาว,คลื่นเฉลี่ยค่าการถดถอยเชิงเส้น ฯลฯ ซึ่งจะทำสัญญาและขยายตามราคา.