การไหลของกระแสเงิน

การไหลของกระแสเงิน

พวกเขาสามารถช่วยยืนยันแนวโน้มอย่างต่อเนื่องและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตและโอกาสในการซื้อขายได้.การใช้ข้อมูลปริมาณเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดราคา,แต่ตัวชี้วัดการไหลของเงินไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือสร้างสัญญาณแบบสแตนด์อโลน.มีตัวบ่งชี้การไหลของเงินหลายตัวเช่นการไหลของเงินหยวน,ดัชนีการไหลของเงิน และรูปแบบต่างๆที่เป็นที่นิยมของชุมชน.