ซองจดหมาย (ENV)

ซองจดหมาย (ENV)

Moving Average Envelopes (ENV) เป็นอินดิเคเตอร์แบบแถบ ENV จะแสดง upper envelope เหนือเส้น basis และ lower envelope ใต้เส้น basis โดยเส้น basis คือ moving average ไม่ว่าจะเป็น simple moving average หรือ exponential moving average ซึ่ง Envelopes ถูกตั้งค่าให้ห่างจาก basis line เป็นเปอร์เซ็นต์ (ผู้ใช้กำหนดได้) และ Envelopes เป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีในการระบุเทรนด์ เช่นเดียวกับการระบุสถานะ overbought และ oversold

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Envelope
แสดงสคริปส์ต่อไป
1
2
1
2