DM Indicator

DM อินดิเคเตอร์ เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนาขึ้นโดย Tom Demarker, ซึ่งจะวัดความต้องการตราสารที่อ้างอิงโดยทำการเปรียบเทียบราคาสูงสุดของช่วงเวลาปัจจุบันกับช่วงเวลาก่อนหน้า มันเป็นออสซิลเลเตอร์ที่ประกอบด้วยเส้นที่มีช่วงระหว่าง 0 ถึง 1 และมีค่าพื้นฐานคือ 0.5 ตามกฎโดยทั่วไป ระดับการซื้อมากเกินไปโดยปกติจะตั้งไว้ที่ระดับ 0.7 และระดับการขายที่มากเกินไปโดยปกติจะตั้งไว้ที่ 0.3 ในระดับนี้เราสามารถคาดหวังการกลับตัวได้ ทำให้อินดิเคเตอร์นี้เป็นอินดิเคเตอร์แบบชี้นำ อินดิเคเตอร์นี้มักใช้ร่วมกับสัญญาณอื่น ๆ
แสดงสคริปส์ต่อไป
1
2
1
2