ไชคิน มันนี่ โฟลว์ (CMF)

ไชคิน มันนี่ โฟลว์ (CMF)

Chaikin Money Flow (CMF) เป็นอินดิเคเตอร์วิเคราะห์ทางเทคนิคถูกใช้ในการวัด Money Flow Volume ในช่วงเวลาหนึ่ง Money Flow Volume (แนวคิดที่ถูกสร้างโดย Marc Chaikin เช่นกัน) เป็นตัวชี้วัดที่ถูกใช้ในการวัดแรงซื้อและแรงขายของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง โดย CMF จะทำการรวม Money Flow Volume ในช่วงเวลาย้อนหลังที่ผ่านมาตามที่ผู้ใช้งานกำหนดมา โดยช่วงเวลาย้อนหลังค่าใดก็ตาม ก็สามารถถูกนำมาใช้ได้ อย่างไรก็ตามการตั้งค่าที่ได้รับความนิยมสูงสุดจะเป็น 20 หรือ 21 วัน และค่าของ Chaikin Money Flow จะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1 และ -1 โดย CMF สามารถถูกใช้ในการคิดคำนวณการเปลี่ยนแปลงในแรงซื้อและแรงขาย และสามารถช่วยในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และโอกาสในการเทรด

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Chaikin Money Flow
แสดงสคริปส์ต่อไป
1
23
1
23