chinchinmayua1

Crypto MoneyMagnet By Safdar Abbas Long

Strategy works for 1h, 2h and 4hour , results are upto 80% success ratio
เอกสารเผยแพร่: See how accurate and successful this strategy in this bearish market and gives upto 80% successful trades since jan2018 ! .

Changes made: Ability to back test with time frame option. Go to setting options and select ur back testing time period
เอกสารเผยแพร่: Minor update
เอกสารเผยแพร่: Ability to select different trading sessions . Neywork, Europe, Asia, Australia . You can also select All Trading Session and custom trading sessin.

Ability to Enter Trade Size
เอกสารเผยแพร่: Minor update
สคริปต์เฉพาะผู้ได้รับเชิญเท่านั้น

การเข้าถึงสคริปต์นี้จำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน และมักจะต้องชำระเงินก่อน คุณสามารถเพิ่มลงในรายการโปรดของคุณได้ แต่คุณจะสามารถใช้งานได้หลังจากขออนุญาตและขอรับจากผู้เขียนเท่านั้น ติดต่อ chinchinmayua1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำตามคำแนะนำของผู้เขียนด้านล่าง

TradingView ไม่แนะนำให้ชำระเงินสำหรับการซื้อสคริปต์และไม่แนะนำให้ใช้งานสคริปต์นั้นๆ จนกว่าคุณจะไว้วางใจผู้เขียนสคริปต์ 100% และจนเข้าใจว่าสคริปต์ทำงานอย่างไร ในหกรณีอื่นๆ คุณสามารถหาทางเลือกโอเพนซอร์สที่ดีได้ฟรีในห้องสมุดสาธารณะของเรา

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?

คำเตือน: กรุณาอ่าน ก่อนร้อขอการเข้าถึง

ความคิดเห็น

how can i use this indicator?
ตอบกลับ
Hi Brother, How can we use this indicator
ตอบกลับ
Hi,
May I please try your indicator? Looking forward.
ตอบกลับ
chinchinmayua1 Dmitrix2019
@Dmitrix2019, sure, limited time permission granted
ตอบกลับ
Dmitrix2019 chinchinmayua1
@chinchinmayua1, Thank you. Looking forward to use it. Will report back soon.
ตอบกลับ
Hi, Could i try this indicator?
ตอบกลับ
@woffen, permission granted
ตอบกลับ
Hi buddy!
May I try it?
ตอบกลับ
chinchinmayua1 TheGreatBullOnTheStreet
@TheGreatBullOnTheStreet, access given , enjoy trading : )
ตอบกลับ