liga

Liga Vector Power

Исправил досадную ошибочку

Скрипт позволяет увидеть на сколько продвинулась цена за период времени и процентное соотношение между падением и ростом.

Не забудте указать число знаков после запятой
สคริปต์โอเพนซอร์ซ

ด้วยจิตวิญญาณของ TradingView อย่างแท้จริง ผู้เขียนสคริปต์นี้ได้เผยแพร่เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ ไชโยให้กับผู้เขียน! คุณสามารถใช้ได้ฟรี แต่การใช้รหัสนี้ซ้ำในสิ่งพิมพ์อยู่ภายใต้กฎของบ้าน คุณสามารถตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อใช้บนชาร์ตได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?
//@version=2
study(shorttitle="LVP", title="Liga Vector Power", overlay=false)
length=input(5, minval=1, title="Размер окна")
point=input(0.00001, minval=0.000001, title="Множитель")
basisf = ema(close, 2)
vectorsmaf = (basisf>basisf[1])?1:(basisf<basisf[1])?2:3
vectorsmasstr(x)=>
  up=0, down=0 
  
  for i=0 to x
    if (basisf[i+1]<basisf[i])
      up:=up+(basisf[i]-basisf[i+1])
    if (basisf[i+1]>basisf[i])
      down:=down+(basisf[i+1]-basisf[i])
  up  :=floor(up /point)
  down :=floor(down/point)
  percent = floor(abs(up-down)/(up+down)*100)
  [up,down,percent] 
[trendpowerup,trendpowerdown,percent] = vectorsmasstr(length)

plot(percent,    style = line,  color = yellow, transp = 50, title='percent' )
plot(trendpowerup,  style = columns, color = lime, transp = 50,  title='Trendpowerup' )
plot(trendpowerdown, style = columns, color = red, transp = 50,  title='Trendpowerdown' )