iPitchstudio-TR

EMA Ribbon iPitch

Multiple EMA Consist of EMA 5,15,35,50,89,100,144,169 and 200
for trend following
.
รวบรวม EMA มาทั้งหมด 8 เส้น (8+1)
พอดีผมลองหัดเล่น เลยลองทำออกมา
ตัวนี้ประกอบไปด้วย
EMA 5,15,35,50,89,100,144,169 และ 200

วิธีใช้
ให้มอง EMA 200 ไว้ก่อน เป็นตัวกำหนดTrend ภาพใหญ่
เขียวซื้อ แดงขาย
.
ส่วนตัวอื่นเป็นตัวรองๆ ลงมา
เอามาใช้ประกอบการพักตัว
การย่อลงมาเพื่อเป็นจุดเข้าซื้อ หรือจุดขายทำกำไร
แล้วแต่สูตรของแต่ละบุคคล
สคริปต์ที่ได้รับการป้องกัน
สคริปต์นี้เผยแพร่แบบปิดและคุณสามารถใช้มันได้อย่างอิสระ คุณสามารถตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อใช้บนชาร์ตได้แต่คุณจะไม่สามารถดูหรือแก้ไขซอร์สโค้ดได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?