gloomog

Gloomy Clouds (Fib+BB+More..)

Ichi Clouds with a lot more features built in, displaying all features would be too messy
เอกสารเผยแพร่: ?
เอกสารเผยแพร่: Added Background Highlights for band breaks, small tweaks
เอกสารเผยแพร่: added MACD crossing confirmation to compliment the other crosses for bull/bears
เอกสารเผยแพร่: Alerts + Seperated Long/Short Indicators
เอกสารเผยแพร่: small correction
เอกสารเผยแพร่: A bunch of stuff, colors on chart arent default
เอกสารเผยแพร่: Added option to change from fibonacho clouds and normal clouds for intraday. also added note for the bear/bull reversal
เอกสารเผยแพร่: removed bear/bull reversals since you can just see them on the larger timeframe with the slow moving almas, added SRSI overbought oversold indication
เอกสารเผยแพร่: //fix
เอกสารเผยแพร่: Removed SRSI Labels in favor of changing them to colored bars, Navy bars are oversold and purple bars are overbought
เอกสารเผยแพร่: //+fix
เอกสารเผยแพร่: theres alerts now cause yea
สคริปต์เฉพาะผู้ได้รับเชิญเท่านั้น

การเข้าถึงสคริปต์นี้จำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน และมักจะต้องชำระเงินก่อน คุณสามารถเพิ่มลงในรายการโปรดของคุณได้ แต่คุณจะสามารถใช้งานได้หลังจากขออนุญาตและขอรับจากผู้เขียนเท่านั้น ติดต่อ gloomog สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำตามคำแนะนำของผู้เขียนด้านล่าง

TradingView ไม่แนะนำให้ชำระเงินสำหรับการซื้อสคริปต์และไม่แนะนำให้ใช้งานสคริปต์นั้นๆ จนกว่าคุณจะไว้วางใจผู้เขียนสคริปต์ 100% และจนเข้าใจว่าสคริปต์ทำงานอย่างไร ในหกรณีอื่นๆ คุณสามารถหาทางเลือกโอเพนซอร์สที่ดีได้ฟรีในไลบรารีสาธารณะของเรา

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?

คำเตือน: กรุณาอ่าน ก่อนร้อขอการเข้าถึง