teejk1986

MACD Strategy by Forbes

Strategy นี้เขียนขึ้นมาจากบทความของนิตยสารธุรกิจ ชื่อดัง Forbes
สำหรับผู้ที่อยากอ่านสามารถค้นหาได้โดยใช้คำค้นว่า Bitcoin Trading Strategy For Passive Investors

สำหรับผู้ทีจะทอสอบ backtest ให้ตั้งค่า commission (หรือค่าธรรมเนียมการเทรดด้วย) เพื่อให้ผลลัพท์ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
อย่างไรก็ตามจากการ backtest นั้น พบว่า Strategy นี้เหมาะกับ Timeframe Day มากที่สุด และโดยส่วนตัวคิดว่าเหมาะสำหรับการซื้อขายแบบ Spot เท่านั้น

สคริปต์โอเพนซอร์ซ

ด้วยจิตวิญญาณของ TradingView อย่างแท้จริง ผู้เขียนสคริปต์นี้ได้เผยแพร่เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ ไชโยให้กับผู้เขียน! คุณสามารถใช้ได้ฟรี แต่การใช้รหัสนี้ซ้ำในสิ่งพิมพ์อยู่ภายใต้กฎของบ้าน คุณสามารถตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อใช้บนชาร์ตได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?