Firstssk

RSI band with Signal alert

//th/en

//th
สวัสดีครับท่านสมาชิก

ก่อนอื่นต้องขอเกริ่นก่อนเลยว่า Indicator ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของ RSI จริง เพียงแต่ใช้ค่า EMA27 ในการสร้าง เนื่องจากผมยังไม่สามารถเขียน RSI band ที่โยงกับราคาได้ในส่วนนี้เองได้
แต่ทั้งนี้ขอให้ท่านใจเย็น ๆ และฟังผมสักหน่อย เนื่องจากก่อนหน้านี้ผมได้สังเกตเห็นว่า EMA27 นั้นมีค่าเท่ากับ RSI14 ที่ค่า 50 พอดี ดังนั้นผมจึงเลือกที่จะสร้างมันขึ้นมาด้วย EMA27 เพราะง่ายต่อการเขียน

วิธีการใช้งานมีดังต่อไปนี้
Indicator ตัวนี้ใช้งานเหมือน RSI14 วิธีการอ่านคือให้นับเส้น EMA27 เป็นค่า 50 ของ RSI14 ดังนั้นให้เราพิจารณาการซื้อขายดังต่อไปนี้ (โดยหลังจากนี้ผมจะเรียก EMA27 ที่สร้างขึ้นว่า RSI band)
พิจารณาเข้าซื้อ : เมื่อราคาทะลุ RSI band ขึ้นไปและย่อตัวทำ Higher Low เหนือเส้น RSI band
พิจารณาขายออก : เมื่อราคาทะลุ RSI band ลงมาและรีบาวน์ทำ Lower High ใต้เส้น RSI band
# ทั้งนี้ผมได้ทำสีแท่งเทียนไว้เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกต โดยการนำไปใช้อาจนำสีของเส้นขอบแท่งเทียนออก แล้วในส่วนของไส้แท่งเทียนให้ใช้สีที่ไม่เจาะจงราคาบวกลบอย่างสี #434651

โดยเราสามารถดู Divergence โดยการเทียบความต่างระหว่างราคาและ RSI band ได้ดังนี้
ในแนวโน้มขาลง : ให้เปรียบเทียบความต่างระหว่างราคากับ RSI band ของ Lower Low ปัจจุบันกับ Low ก่อนหน้า โดยถ้าความต่างของ Low ลดลงเรื่อย ๆ จนราคาเข้าใกล้เส้น RSI band ให้พิจารณาเข้าซื้อ
ในแนวโน้มขาขึ้น : ให้เปรียบเทียบความต่างระหว่างราคากับ RSI band ของ Higher High ปัจจุบันกับ High ก่อนหน้า โดยถ้าความต่างของ High ดลงเรื่อย ๆ จนราคาเข้าใกล้เส้น RSI band ให้พิจารณาขายออก

ทั้งนี้ผมได้สร้าง Signal alert ไว้เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกต โดยสร้างมาจากเงื่อนไขดังนี้ (ห้ามทำการซื้อขายตาม Signal alert เด็ดขาด เพราะเค้าแค่บอกจุดตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ บางทีอาจมีสัญญาณซื้อแล้วให้ซื้อต่อโดยไม่มีสัญญาณขายเลยก็ได้)
Buy : เมื่อ RSI14 ตัดขึ้นที่ค่า 50 พร้อมกับ RSI14 ตัดขึ้น Signal ที่ผมตั้งไว้ (ผมใช้ EMA7 ของ RSI14)
Prepare to Sell : เมื่อ RSI14 ตัดลง Signal ในขณะที่ RSI14 นั้น มีค่ามากกว่า 70
Sell/Short Top : เมื่อ RSI14 ตัดลงที่ค่า 70 พร้อมกับ RSI14 ตัดลง Signal (จะมีขึ้นแสดงว่า Peak ในกราฟ)
Buy : เมื่อ RSI14 ตัดลงที่ค่า 50 พร้อมกับ RSI14 ตัดลง Signal
Prepare to Buy : เมื่อ RSI14 ตัดขึ้น Signal ในขณะที่ RSI14 นั้น มีค่าน้อยกว่า 30
TP Short/Buy Bottom : เมื่อ RSI14 ตัดขึ้นที่ค่า 30 พร้อมกับ RSI14 ตัดขึ้น Signal (จะมีขึ้นแสดงว่า Deep ในกราฟ)
# สาเหตุที่ใส่ข้อความใน Signal alert เพียงแค่ตอน Sell/Short Top และ TP Short/Buy Bottom เพื่อลดโอกาสเกิดการแพนิคที่เกิดจากการสังเกตได้ โดยในสัญญาณตัวอื่นจะมีแค่เครื่องหมาย * เพียงอย่างเดียว

ขอให้โชคดีครับ

Firstssk


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//en ( Google Translate)

Hello, Trader

First of all, I have to say that this indicator is built on the basis of a real RSI , just using the EMA27 value to create it, since I still can't write an RSI band that is tied to the price in this section.
But please be patient and listen to me a bit. Since I previously noticed that EMA27 is exactly equal to RSI14 at 50, so I chose to build it with EMA27 because it's easier to write.

Here's how to use it:
This indicator works like RSI14. The reading method is to count the EMA27 line as the 50 value of RSI14, so let's consider the following trading. (After this I will call the created EMA27 RSI band)
Consider buying : When the price breaks the RSI band up and makes a Higher low above the RSI band.
Consider selling : When the price breaks the RSI band down and rebounds to make a Lower high below the RSI band.
# However, I have colored the candlesticks to make them easier to spot. By applying it may remove the color of the candlestick border. Then for the wick part, use a color that does not specify the price plus and minus color #434651

We can see the divergence by comparing the difference between the price and the RSI band as follows.
In a downtrend : Compare the difference between the price and the RSI band of the current Lower Low and the previous Low. If the divergence of the Low continues to decrease until the price approaches the RSI band, consider buying.
In an uptrend : Compare the price difference between the RSI band of the current Higher High and the previous high. If the divergence of the High continues to decrease until the price approaches the RSI band, consider selling.

I have created a Signal alert for easy observation. It was created from the following conditions: (Do not trade according to Signal alert strictly because they just tell the point according to the conditions set There may be a buy signal and then buy again without a sell signal.)
Buy : When RSI14 crosses above 50 with RSI14 crosses up the signal I set (I use EMA7 of RSI14).
Prepare to Sell : When RSI14 crosses signal while RSI14 is greater than 70.
Sell/Short Top : When RSI14 crosses down at 70 with RSI14 crosses down Signal (it will show "Peak" on the chart)
Buy : When RSI14 crosses down to 50 with RSI14 crosses down signal.
Prepare to Buy : When RSI14 crosses signal while RSI14 is less than 30.
TP Short/Buy Bottom : When RSI14 crosses above 30 with RSI14 crosses up signal (it will show "Deep" in the chart).
# The reason why I put the message in Signal alert only at Sell/Short Top and TP Short/Buy Bottom to reduce the chance of panic occurring from observation. In other signals, there will only be a * sign.

Good luck.

Firstssk
เอกสารเผยแพร่: ข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขการตั้งค่าสีของแท่งเทียน
สีฟ้า : เมื่อราคามากกว่า RSI band และราคาวันนี้มากกว่าราคาเมื่อวาน (บ่งบอกถึงความแข็งแรงของเทรนด์ในขาขึ้น)
สีเขียวเข้ม : เมื่อราคามากกว่า RSI band และราคาวันนี้น้อยกว่าราคาเมื่อวาน (บ่งบอกถึงความอ่อนแรงของเทรนด์ในขาขึ้น และราคาอาจมีการย่อตัวหรือเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงในเร็ว ๆ นี้)
สีส้ม : เมื่อราคาน้อยกว่า RSI band และราคาวันนี้น้อยกว่าราคาเมื่อวาน (บ่งบอกถึงความแข็งแรงของเทรนด์ในขาลง)
สีเหลือง : เมื่อราคาน้อยกว่า RSI band และราคาวันนี้มากกว่าราคาเมื่อวาน (บ่งบอกถึงความอ่อนแรงของเทรนด์ในขาลง และราคาอาจมีการรีบาวน์หรือเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นในเร็ว ๆ นี้)

จะเห็นว่า Indicator นี้ไม่มี RSI14 ที่ค่า 30 และ 70 เนื่องจากผมไม่เห็นด้วยกับ Oversold และ Overbought เพราะหลายครั้งที่เมื่อราคาไปอยู่ในโซนดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น
เมื่อราคาเข้าโซน Overbought หากสังเกตดูจะพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วราคาจะยังไม่ถูกขายลงมาและขึ้นต่ออย่างแรงมาก ทำให้เราอาจเสียโอกาสในทำกำไรได้ หรือ
เมื่อราคาเข้าโซน Oversold หากสังเกตดูจะพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วราคาจะยังไม่กลับตัวและอาจลงต่ออย่างแรง นั่นอาจทำให้เราติดดอยได้
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผมไม่ได้สร้างเส้นดังกล่าวขึ้นมา

*แก้คำผิดครับ
Short : เมื่อ RSI14 ตัดลงที่ค่า 50 พร้อมกับ RSI14 ตัดลง Signal

ขอบคุณครับ

More information
Candlestick color setting conditions
Sky Blue : When the price is above the RSI band and today's price is more than yesterday's price. (Indicates the strength of the trend in an uptrend)
Dark Green : When the price is above the RSI band and today's price is less than yesterday's price. (Indicates the weakness of the trend in an uptrend and the price may shorten or turn into a downtrend soon)
Orange : When the price is less than the RSI band and today's price is less than yesterday's price. (Indicates the strength of the trend in a downtrend)
Yellow : When the price is less than the RSI band and today's price is greater than yesterday's price. (Indicates the weakness of the downtrend and the price may rebound or turn into an uptrend soon)
You can see that this indicator doesn't have RSI14 at the values ​​30 and 70 because I don't agree with Oversold and Overbought because many times when the price goes in that zone. for example
When the price enters the Overbought zone, you will notice that most of the time, the price has not been sold down and has continued to rise strongly. causing us to lose the opportunity to make a profit, or
When the price enters the Oversold zone, you will notice that most of the time, the price will not reverse and may continue down strongly. That can cause us to be stuck in the mountains.
For this reason, I did not create such a line.

*Correct words
Short : When RSI14 crosses down at 50 with RSI14 crosses down signal.

Thank you.
เอกสารเผยแพร่: นำเส้นที่วาดไว้ออก เพื่อให้ง่ายต่อการดู Indicator นี้
Remove the drawn line To make it easier to see this indicator.
เอกสารเผยแพร่: นำเส้นที่ลากไว้ออกเพื่อให้ง่ายต่อการดู Indicator นี้
Remove the drawn line To make it easier to see this indicator.
เอกสารเผยแพร่: //th
สวัสดีครับ
เราได้ทำการปรับปรุงบางอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้น่าใช้มากยิ่งขึ้น ดังนี้
1.เปลี่ยนแปลงสีของแท่งเทียนเพื่อความสวยงามและให้ง่ายต่อการสังเกต
2.เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเล็กน้อยสำหรับสัญญาณต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสเกิดสัญญาณที่มีความผิดพลาดหรือสัญญาณรบกวนได้
3.เราได้ทำการนำ Deep และ Peak ออก เนื่องจาก text ดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำหรือทำให้ไม่แสดงผลได้ ซึ่งนั่นอาจเป็นการรบกวนสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการได้
หากต้องการให้มีการปรับปรุงในส่วนใดสามารถแจ้งได้เลยครับ แล้วเราจะนำมาเพื่อพัฒนาปรับปรุงต่อไป
ขอบคุณครับ

//en (Google Translate)
Hello
We've made some improvements to make it more efficient and more usable:
1. Change the color of the candlestick for beauty and ease of observation.
2. Slightly change the conditions for the signals to reduce the chance of signal errors or interference.
3. We have removed Deep and Peak because the text cannot change the word or render it non-displaying. That can be a hassle for unwanted users.
If you want to have any improvements, you can let me know. Then we will bring it to develop further.
thank you
เอกสารเผยแพร่: /////////////th
สวัสดีครับ ผมได้ทำการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานนิดหน่อยดังนี้ครับ
1.ผมได้เพิ่มสีของ RSI Band เพิ่มบ่งบอกว่าเทรนด์ตอนนี้เป็นอย่างไร เพื่อช่วยให้การรันเทรนด์ดีขึ้น (ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้สำหรับการเดย์เทรด)
2.ผมได้ทำการนำสัญญาณ Presell และ Prebuy ออก เพื่อลด Bias และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และได้มีการปรับปรุงสัญญาณเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงอีกด้วย
3.ตอนนี้สามารถใส่สีของขอบและไส้เทียนได้แล้ว โดนผมได้สร้างแท่งเขียน ขอบเทียน และไส้เทียนขึ้นมาเลย ดังนั้นหากต้องการใช้งานให้ทำการปิดการใช้งานแท่งเทียน ขอบเทียน และไส้เทียนของระบบก่อน อีกทั้งยังได้มีการปรับปรุงสีต่าง ๆ เพื่ออาจส่งผลให้การเทรดดีขึ้น (ใช้หลักจิตวิทยา)

ขอบคุณที่ติดตามและใช้งานตลอดมา หากมีผิดพลาดประการใดหรือต้องการให้พัฒนาส่วนไหนสามารถแจ้งเข้ามาหาผมได้เลย ถ้าผมสามารถทำได้และคิิดว่าควรทำจะพยายามปรับปรุงและพัฒนาอย่างดีที่สุดครับ

ขอให้โชคดีกับการเทรดครับ


/////////////en #gg translate
Hello, I have developed, changed and added a few functions as follows.
1. I added the color of the RSI Band to indicate what the current trend is. to help run the trend better (Not suitable for day trading)
2. I have removed Presell and Prebuy signals to reduce bias and potential risks. And the signal has been improved further to reduce the risk as well.
3. You can now add the color of the edge and the wick. I have created writing sticks, candle rims and candle wicks. Therefore, to use it, first disable the candlestick, edge and wick of the system. Also, different colors have been improved to make trading better. (using psychology)

Thank you for following and using it all the time. If there is any mistake or want to develop any part, you can inform me. If I can and I think I should, I will try to improve and develop as best as possible.

Good luck with your trading.
สคริปต์โอเพนซอร์ซ

ด้วยจิตวิญญาณของ TradingView อย่างแท้จริง ผู้เขียนสคริปต์นี้ได้เผยแพร่เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ ไชโยให้กับผู้เขียน! คุณสามารถใช้ได้ฟรี แต่การใช้รหัสนี้ซ้ำในสิ่งพิมพ์อยู่ภายใต้กฎของบ้าน คุณสามารถตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อใช้บนชาร์ตได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?