BitcoinBeats

Blue - Bitcoin Beats

BitcoinBeats Premium ที่อัปเดต:   
Hello, Hello, Hello and welcome back to Bitcoin Beats.

This is a combination of indicators with a nice color code to nail supports and resistances along with pivot points in the market.
This was made for btc but can be used with other assets and currencies.
The arrows have been backtested but only for breakeven on most timeframes.

Thank you, And goodbye, from Bitcoin Beats.
เอกสารเผยแพร่:
Added automatic fans from highs and lows
เอกสารเผยแพร่:
Added the option to remove the linear section of the of the indicator via a tick box titled "Plot Boxes". You can remove or add this at your own will if you prefer the older version of the indicator.
Have fun!
เอกสารเผยแพร่:
Let me know in the comments if you'd like any updates to this script!

Be sure to check out my YouTube channel!
สคริปต์โอเพนซอร์ซ

ด้วยจิตวิญญาณของ TradingView อย่างแท้จริง ผู้เขียนสคริปต์นี้ได้เผยแพร่เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ ไชโยให้กับผู้เขียน! คุณสามารถใช้ได้ฟรี แต่การใช้รหัสนี้ซ้ำในสิ่งพิมพ์อยู่ภายใต้กฎของบ้าน คุณสามารถตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อใช้บนชาร์ตได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?