veryfid

Dump Detector - Hull Moving Average

Dump Detecter uses HMA ( Hull Moving Average ) to detect dumps/downtrends. Can be used as an exit trigger for long bots or an entry trigger for short bots. Pump signals can be turned on with tickbox.
สคริปต์โอเพนซอร์ซ

จากใจ TradingView ผู้เขียนสคริปต์นี้ได้เผยแพร่เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ ยินดีด้วย! คุณสามารถใช้มันได้ฟรี แต่การใช้โค๊ดนี้ซ้ำเพื่อการเผยเเพร่ อยู่ภายใต้ กฎของเรา คุณสามารถตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อใช้กับชาร์ตได้

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?

ความคิดเห็น

rất hay nhưng bạn có thể thêm điểm mua vào không?
ตอบกลับ
veryfid dung247
@dung247, You can turn them on in the settings. "show pump signals"
ตอบกลับ
dung247 veryfid
@veryfid, thank you. Your guide is very good.
ตอบกลับ