ReutersReuters

EUROPE:ผลสำรวจอีซีบีชี้ผู้บริโภคในยูโรโซนปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อในเดือนมี.ค.

  • ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) เปิดเผยผลสำรวจพบว่า ผู้บริโภคในยูโรโซนเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อในเดือนมี.ค. แม้อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาลดลง และอีซีบียังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ย

  • ผู้ตอบแบบสอบถามในการสำรวจการคาดการณ์ของผู้บริโภคล่าสุดคาดว่า ราคาจะเพิ่มขึ้น 5.0% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า เพิ่มขึ้นจาก 4.6% ในผลสำรวจครั้งก่อนในเดือนก.พ.

  • นั่นเป็นการเพิ่มคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาสำหรับอีซีบีที่กำลังพยายามจะหยุดยั้งอัตราการเติบโตของราคาที่สูงในปัจจุบันไม่ให้ฝังตัวนาน

  • อีซีบีชะลออัตราการขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ส่งสัญญาณว่าจะคุมเข้มนโยบายมากขึ้นในขณะที่ตลาดคาดว่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการต่อสู้กับเงินเฟ้อ

  • การคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะยาวเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อในอีก 3 ปีข้างหน้าอยู่ที่ 2.9% หลังจากอยู่ที่ 2.4% ในเดือนก่อน--จบ--

Login or create a forever free account to read this news