02:28พ.ย. 25, 2021Reuters

ตลาดเงิน Emerging Asia:บาท/ดอลล์แข็งค่า 0.21% มาที่ 33.250

25 พ.ย.--รอยเตอร์

  • บาท/ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น 0.21% สู่ 33.250 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้าวันนี้ อย่างไรก็ดี สกุลเงินส่วนใหญ่ของเอเชียร่วงลงในช่วงเช้าวันนี้ โดยเฉพาะวอนของเกาหลีใต้ที่ดิ่งลง 0.29% สู่ 1,189.900 วอนต่อดอลลาร์สหรัฐ

    อัตราแลกเปลี่ยนเทียบดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลา 09.03 น. ตามเวลาไทย

สกุลเงิน

อัตราล่าสุด

อัตราวันก่อน

% เปลี่ยนแปลง

Japan yen

115.390

115.41

+0.02

Sing dlr

1.368

1.3681

+0.01

Taiwan dlr

27.791

27.793

+0.01

Korean won

1189.900

1186.5

-0.29

Baht

33.250

33.32

+0.21

Peso

50.500

50.4

-0.20

Rupiah

14270.000

14255

-0.11

Rupee

74.395

74.395

0.00

Ringgit

4.218

4.209

-0.21

Yuan

6.388

6.3921

+0.06

อัตราเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นปี

สกุลเงิน

อัตราล่าสุด

สิ้นปีที่แล้ว

% เปลี่ยนแปลง

Japan yen

115.390

103.24

-10.53

Sing dlr

1.368

1.3209

-3.44

Taiwan dlr

27.791

28.483

+2.49

Korean won

1189.900

1086.20

-8.72

Baht

33.250

29.96

-9.89

Peso

50.500

48.01

-4.93

Rupiah

14270.000

14040

-1.61

Rupee

74.395

73.07

-1.79

Ringgit

4.218

4.0200

-4.69

Yuan

6.388

6.5283

+2.19

--จบ--

(รอยเตอร์ โดย จิตร โพธิ์แก้ว แปลและเรียบเรียง)

((jit.phokaew@thomsonreuters.com; โทร 08-7689-6043;

Reuters Messaging: jit.phokaew.thomsonreuters.com@reuters.net))