02:28พ.ย. 23, 2021Reuters

ตลาดเงิน Emerging Asia:บาท/ดอลลาร์อ่อนค่า 0.48% มาที่ 33.030

  • บาทนำสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ในเอเชียส่วนใหญ่อ่อนค่าในช่วงเช้าวันนี้ โดยบาท/ดอลลาร์อ่อนค่า 0.48% มาที่ 33.030

    สกุลเงินต่างๆ เมื่อเทียบกับดอลลาร์

    อัตราเปลี่ยนแปลง ณ เวลา 9.02 น.ตามเวลาไทย

สกุลเงิน

อัตราล่าสุด

อัตราวันก่อน

%เปลี่ยนแปลง

Sing dlr

1.365

1.3636

-0.13

Taiwan dlr

27.793

27.783

-0.04

Korean won

1189.400

1185.1

-0.36

Baht

33.030

32.87

-0.48

Peso

50.620

50.68

+0.12

Rupiah

14260.000

14245

-0.11

Rupee

74.395

74.395

0.00

Ringgit

4.188

4.184

-0.08

Yuan

6.385

6.386

+0.02

อัตราเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นปี

สกุลเงิน

อัตราล่าสุด

สิ้นปีที่แล้ว

% เปลี่ยนแปลง

Sing dlr

1.365

1.3209

-3.26

Taiwan dlr

27.793

28.483

+2.48

Korean won

1189.400

1086.20

-8.68

Baht

33.030

29.96

-9.29

Peso

50.620

48.01

-5.16

Rupiah

14260.000

14040

-1.54

Rupee

74.395

73.07

-1.79

Ringgit

4.188

4.0200

-4.00

Yuan

6.385

6.5283

+2.25

--จบ--

((รอยเตอร์ โดย เสาวณีย์ เอกปัญญาชัย แปลและเรียบเรียง)

((saowanee.ekpunyachai@thomsonreuters.com; โทร 0-2080-2314; Reuters Messaging: saowanee.ekpunyachai.thomsonreuters.net))