เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

6
หุ้น
11097.988B
เงินทุนของตลาด
2.458M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.65%
เปลี่ยนแปลง
+6.07%
ประสิทธิภาพ เดือน
−66.09%
ประสิทธิภาพ ปี
−1.77%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลรับล่วงหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
การสื่อสารคอมพิวเตอร์49.348B VND8.94%9.82%1001
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์10.516T VND4.05%0.40%7.85M1
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์77.749B VND9.84%6652
อุปกรณ์โทรคมนาคม327.194B VND3.12%−0.29%4.273K2