หุ้นที่ทำจุดต่ำสุดประจำเดือน — ตลาดหลักทรัพย์เวียตนาม

การเคลื่อนไหวราคาเชิงลบมักต่อเนื่องมาเมื่อราคาหุ้นตกลงต่ำกว่าราคาต่ำสุดของเดือน นักลงทุนจะตรวจสอบหุ้นเหล่านั้นเพื่อหาตัวที่มีศักยภาพในการเติบโต เทรดเดอร์จะจับตาหุ้นเหล่านั้นเพื่อรวมมันเข้าไปในกลยุทธ์การเก็งกำไร จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรหาเหตุผลว่าทำไมหุ้นจะตกลงต่ำกว่าราคาต่ำสุดประจำเดือน ซึ่งอาจะมีสาเหตุมาจากขาดสภาพคล่อง ความผันผวนตามฤดูกาลและเหตุผลอื่นๆ

           
APC AN PHU IRRADIATION JOINT STOCK COMPANY
21200.00-3.64%-800.00แนะนำให้ขาย6.060K500.491B4.844378.28151.00ในทางอุตสาหกรรม
ASM SAO MAI GROUP CORPORATION
6170.00-1.91%-120.00ขาย1.700M1597.215B3.012049.06149.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BWE BINH DUONG WATER ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
24350.00-0.61%-150.00แนะนำให้ขาย31.600K3652.500B11.202174.96สาธารณูปโภค
C32 CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION 3-2
20600.00-6.36%-1400.00แนะนำให้ขาย9.330K309.621B6.743281.60330.00วัสดุพื้นฐาน
CCI CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
13000.000.00%0.00ขาย510228.034B7.841659.0386.00พลังงาน
CCL CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
6210.00-2.20%-140.00ขาย290.930K294.974B9.09682.9684.00ไฟแนนซ์
CRC CTCP CREATE CAPITAL VN
13400.00-0.74%-100.00ขาย59.280K201.000B30.02446.4128.00วัสดุพื้นฐาน
CSV SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY
21200.00-0.24%-50.00ขาย16.810K937.040B4.235016.03วัสดุพื้นฐาน
CTS VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
7790.00-0.38%-30.00ขาย24.440K828.855B11.89655.35153.00ไฟแนนซ์
DCM PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
7030.000.00%0.00ขาย74.430K3721.682B11.03637.501209.00วัสดุพื้นฐาน
DMC DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK CORPORATION
68100.00-0.87%-600.00ขาย11.330K2364.940B10.186691.681232.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
DRC DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY
22600.000.00%0.00ขาย148.410K2684.713B13.121722.811748.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DVP DINH VU PORT INVESTMENT & DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
38100.000.13%50.00แนะนำให้ขาย12.740K1524.000B5.896467.70449.00ในทางอุตสาหกรรม
ELC ELECTRONICS COMMUNICATIONS TECHNOLOGY INVESTMENT DEVELOPMENT CORPORATION
5800.000.00%0.00ขาย5.100K293.588B30.74188.65300.00เทคโนโลยี
FCN FECON CORPORATION
11100.00-2.63%-300.00ขาย294.850K1326.882B3.822902.631800.00ในทางอุตสาหกรรม
FLC FLC GROUP JOINT STOCK COMPANY
4160.00-6.94%-310.00ขาย18.630M2953.591B8.52488.05155.00ไฟแนนซ์
FRT FPT DIGITAL RETAIL JOINT STOCK COMPANY
37000.00-5.13%-2000.00แนะนำให้ขาย73.100K2922.326B7.944658.406584.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FTM DUC QUAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
3000.00-4.15%-130.00ขาย281.310K150.000B-903.83799.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GAB CTCP GAB
10100.000.00%0.00ขาย71.700K139.380B15.95633.08ในทางอุตสาหกรรม
GIL BINH THANH IMPORT EXPORT PRODUCTION AND TRADE JOINT STOCK COMPANY
19850.00-1.49%-300.00แนะนำให้ขาย12.760K459.389B2.119389.472560.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HAG HOANG ANH GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
4010.00-1.72%-70.00แนะนำให้ขาย1.493M3718.871B-393.013661.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
HBC HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY
11800.00-0.42%-50.00แนะนำให้ขาย1.529M2724.330B8.441397.868678.00ในทางอุตสาหกรรม
HID HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
2360.001.72%40.00ขาย39.390K138.672B-4.66สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HII AN PHAT - YEN BAI MINERAL & PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
10600.00-2.30%-250.00แนะนำให้ขาย196.230K295.210B4.932152.23519.00วัสดุพื้นฐาน
HQC HOANG QUAN CONSULTING - TRADING - SERVICE REAL ESTATE CORPORATION
1050.00-1.87%-20.00ขาย2.418M500.429B11.7289.59155.00ไฟแนนซ์
HT1 HA TIEN 1 CEMENT JOINT STOCK COMPANY
14950.00-0.33%-50.00ขาย152.780K5704.052B7.821910.682480.00วัสดุพื้นฐาน
HU3 HUD3 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
7700.00-2.41%-190.00ขาย1.670K77.000B2.992578.34106.00ในทางอุตสาหกรรม
ILB CTCP ICD TAN CANG - LB
17200.000.00%0.00ขาย8.330K421.439B6.792534.47ในทางอุตสาหกรรม
ITD INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION
10400.00-10.34%-1200.00แนะนำให้ขาย24.520K197.523B6.141695.01242.00ในทางอุตสาหกรรม
KDC KIDO GROUP CORPORATION
20900.00-0.48%-100.00ขาย36.920K4298.318B43.10484.953239.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
KSB BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
17100.000.59%100.00แนะนำให้ขาย366.120K915.650B3.644703.74412.00วัสดุพื้นฐาน
LGL LONG GIANG INVESTMENT AND URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
9130.00-0.22%-20.00ขาย225.480K456.474B3.552568.8075.00ในทางอุตสาหกรรม
LMH CTCP LANDMARK HOLDING
12700.000.00%0.00ขาย169.040K325.501B-1.2378.00วัสดุพื้นฐาน
MHC MHC JOINT STOCK COMPANY
3680.005.44%190.00แนะนำให้ขาย192.010K152.377B-161.9348.00ในทางอุตสาหกรรม
NCT NOIBAI CARGO TERMINAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY
71800.00-0.28%-200.00แนะนำให้ขาย5.880K1878.700B8.838132.91825.00ในทางอุตสาหกรรม
NNC NUI NHO STONE CO-OPERATION
48900.00-0.20%-100.00ขาย13.440K1071.888B10.184801.33132.00วัสดุพื้นฐาน
PJT PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY
11100.000.91%100.00แนะนำให้ขาย1.020K170.501B6.321756.87469.00พลังงาน
RAL RANGDONG LIGHT SOURCE AND VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
73000.000.14%100.00ขาย1.320K839.500B4.4120162.922330.00ในทางอุตสาหกรรม
SAB SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION
252000.000.00%0.00แนะนำให้ขาย5.351M161602.859B34.107390.057798.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SCR SAI GON THUONG TIN REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
5500.00-6.78%-400.00ขาย3.837M1865.725B6.34867.87811.00ไฟแนนซ์
SCS CTCP DV HANG HOA SAI GON
149900.000.60%900.00ขาย6.490K7549.818B14.4210396.31505.00ในทางอุตสาหกรรม
STB SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
10700.000.00%0.00ขาย1.801M19299.092B8.051330.0019173.00ไฟแนนซ์
STK CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION
18350.000.00%0.00ขาย16.010K1297.839B5.863131.89979.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TCM THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY
20500.00-4.21%-900.00ขาย771.030K1187.288B7.232836.267499.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
THI ELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
28000.00-0.36%-100.00ขาย2801232.000B4.985625.15715.00ในทางอุตสาหกรรม
TIP TIN NGHIA INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
22500.00-1.53%-350.00ขาย11.220K585.071B4.964538.26ไฟแนนซ์
TLG THIEN LONG GROUP CORPORATION
42850.001.30%550.00แนะนำให้ขาย4.710K3333.492B11.633684.273401.00ในทางอุตสาหกรรม
TTB CTCP TAP DOAN TIEN BO
12400.00-6.77%-900.00ขาย70580.654B15.81784.17วัสดุพื้นฐาน
VIS VIET NAM - ITALY STEEL JOINT STOCK COMPANY
26500.000.00%0.00ขาย3001956.505B-4561.40789.00วัสดุพื้นฐาน
VNG THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY
21250.00-0.47%-100.00ขาย934.170K1969.165B61.38346.182038.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
VNM VIET NAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY
123000.00-2.30%-2900.00ขาย2.384M214191.177B22.265526.558393.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
VPB VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
21400.001.90%400.00ขาย2.694M51504.415B6.333382.8426733.00ไฟแนนซ์
VSC VIETNAM CONTAINER SHIPPING JOINT STOCK CORPORATION
24300.00-4.71%-1200.00แนะนำให้ขาย125.190K1339.484B7.123414.091122.00ในทางอุตสาหกรรม
YBM CTCP KHOANGSAN CN YEN BAI
4020.00-5.19%-220.00ขาย28.210K57.486B9.58419.53225.00วัสดุพื้นฐาน
YEG CTCP TAP DOAN YEAH1
49500.00-1.39%-700.00ขาย38.250K1460.529B-6150.16522.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ