หุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน — ตลาดหลักทรัพย์เวียตนาม

ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงรายชื่อหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือนบ่งชี้ได้ว่ามีความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้เข้าร่วมในตลาด การเคลื่อนไหวของราคาเช่นนั้นสารมารถดำเนินต่อไปเมื่อปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง

           
AAS SMARTINVEST SECURITIES JSC
17700.001.14%200.00แนะนำให้ซื้อ392.523K
ACG AN CUONG WOOD JSC
119800.003.01%3500.00ซื้อ67.700K
ACS ARCHITECTS & CONST SVCS CORP
13300.0014.66%1700.00แนะนำให้ซื้อ200
AGF AN GIANG FISHERIES
3800.00-5.00%-200.00ซื้อ74.400K1906.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ALV ALV INFRASTRUCTURE DEV INV JSC
3100.006.90%200.00ซื้อ56.207K20.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AMC ASIA MINERAL JSC
31800.00-9.92%-3500.00ซื้อ3.900K91.485B12.022669.49113.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AMS AMECC MECHANICAL CONSTRUCTIO
17800.00-1.11%-200.00ซื้อ255.117K
APC AN PHU IRRADIATION JOINT STOCK COMPANY
23050.001.10%250.00แนะนำให้ซื้อ12.600K444.877B16.361366.45168.00บริการเชิงพาณิชย์
API APEC INVESTMENT JS
40100.008.67%3200.00แนะนำให้ซื้อ337.517K1189.440B20.601630.85บริการเชิงพาณิชย์
APP ADDITIVES AND PETR
9000.001.12%100.00ซื้อ19.045K38.270B9.77829.20แร่พลังงาน
APS ASIAN PACIFIC SECU
19300.008.43%1500.00แนะนำให้ซื้อ2.262M1263.600B9.271747.63การเงิน
ARM GENERAL AVIATION
50000.000.00%0.00ซื้อ2.000K155.564B58.85849.60102.00บริการการกระจายสินค้า
ASA ASA CONSUMER PRODUCT JSC
4400.002.33%100.00แนะนำให้ซื้อ34.800Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ASP AN PHA PETROLEUM GROUP JOINT STOCK COMPANY
10450.006.74%660.00แนะนำให้ซื้อ510.000K341.653B8.181118.58สาธารณูปโภค
ATA NTACO CO
2600.0013.04%300.00แนะนำให้ซื้อ20.539Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ATB AN THINH JSC
1400.007.69%100.00ขาย103.183K
ATG AN TRUONG AN JSC
2400.0014.29%300.00แนะนำให้ซื้อ76.060K-146.337.00การเงิน
AVF ANVIFISH JSC
800.0014.29%100.00แนะนำให้ซื้อ1.367Mบริการการกระจายสินค้า
B82 JSC NO 482
1300.000.00%0.00ซื้อ500บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BCA B.C.H JSC
17700.0014.94%2300.00300
BKC BAC KAN MINERAL JS
6700.009.84%600.00แนะนำให้ซื้อ12.760K71.600B-3171.01351.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BLF BAC LIEU FISHERIES
3200.003.23%100.00ขาย47.610K35.650B-1095.05สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BLI BAO LONG INSURANCE CORP
16800.001.20%200.00ซื้อ1.200K
BMC BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY
27950.004.10%1100.00ซื้อ93.800K311.055B19.571282.64แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BMI BAOMINH INSURANCE CORPORATION
36750.002.65%950.00แนะนำให้ซื้อ640.600K3710.801B16.762019.801627.00การเงิน
BT1 CENTRAL PLANT PROTECTION JSC
19000.005.56%1000.00ซื้อ100
BT6 BETON 6 CORPORATION
5100.0010.87%500.00แนะนำให้ซื้อ23.110Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BTD THU DUC CENTRIFUGAL CONCRETE
36100.000.00%0.00ซื้อ700
BTS VICEM BUT SON CEME
10800.009.09%900.00แนะนำให้ซื้อ935.163K1112.039B74.76120.381256.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
C12 BRIDGE JSC NO 12-CIENCO 1
5000.0013.64%600.00ซื้อ100
C32 CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION 3-2
29300.001.03%300.00ซื้อ65.100K426.105B7.513888.25265.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CCM CAN THO MINERAL & CEMENT JSC
52000.001.76%900.00แนะนำให้ซื้อ1.200K378.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CDC CHUONG DUONG CORPORATION
14950.003.46%500.00ซื้อ6.200K312.240B19.05745.35บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CGV VIETNAM CERAMIC GLASS JSC
4100.002.50%100.00ซื้อ8.700K
CHS HO CHI MINH CITY PUBLIC LIGH
12500.001.63%200.00ซื้อ10.100K
CI5 CONSTRUCTION INVESTMENT NO.5 JSC
11800.000.00%0.00ซื้อ900
CKG CTCP TD TVDTXD KIEN GIANG
24700.001.23%300.00ซื้อ458.100K1996.495B1561.21บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CLG COTEC INVESTMENT AND LAND-HOUSE DEV
1100.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ463.076K4.00การเงิน
CNG CNG VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
33500.001.52%500.00ซื้อ162.600K880.179B12.412627.58268.00แร่พลังงาน
CNT CONSTRUCTION & MATERIALS TRADINGJSC
9100.000.00%0.00ซื้อ2.300K1.357300.43210.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CPI CAILAN PORT INVESTMENT JSC
5500.0014.58%700.00แนะนำให้ซื้อ200
CSM THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
19500.000.78%150.00แนะนำให้ซื้อ106.500K1875.596B20.63877.542350.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CSV SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY
56300.005.63%3000.00แนะนำให้ซื้อ279.100K2369.120B13.503971.02อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DC1 DEVELOPMENT INV CON HOI AN JSC
16500.005.77%900.00ซื้อ1.000K
DCS DAI CHAU JSC
1800.0012.50%200.00ซื้อ3.120M14.2241.00การผลิตของผู้ผลิต
DCT VAN DIEN FUSED MAGNESIUM PHOSPHATE
1800.000.00%0.00ซื้อ44.900K136.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DDM DONG DO MARINE JOINT STOCK COMPANY
3200.0014.29%400.00ซื้อ8.200Kระบบขนส่ง
DGC CTCPTD HOA CHAT DUC GIANG
141800.006.86%9100.00แนะนำให้ซื้อ1.163M22000.847B21.915868.74อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DGT DONG NAI TRANSPORTATION WORK
37600.0010.26%3500.00แนะนำให้ซื้อ191.800K
DHA HOA AN JOINT STOCK COMPANY
50100.002.45%1200.00ซื้อ48.000K715.687B7.276681.11121.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DHM DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY
13350.006.37%800.00แนะนำให้ซื้อ647.600K368.905B-1565.32แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DIC DIC INVESTMENT AND TRADING
1700.006.25%100.00ซื้อ432.846Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DIH DEVELOPMENT INV CO
24000.004.35%1000.00แนะนำให้ซื้อ16.300K133.988B142.18161.7665.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DPS SOC SON DEVELOPMENT INV JSC
800.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ970.729Kการผลิตของผู้ผลิต
DRH DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION
12000.006.67%750.00แนะนำให้ซื้อ2.185M672.946B35.48314.26การเงิน
DTG TIPHARCO PHARMACEUTICAL JSC
13800.0015.00%1800.00ซื้อ100
DTV TRA VINH RURAL ELECTRIC DEVE
39400.0014.87%5100.00ซื้อ100สาธารณูปโภค
DVG DAI VIET PAINT GRP
13000.004.84%600.00ซื้อ143.500K316.400B36.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DXV DA NANG CONSTRUCTION BUILDING MATERIALS VICEM JOINT STOCK COMPANY
4660.00-3.92%-190.00ซื้อ17.400K45.243B-205.59แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DZM DZI AN MECHANOELEC
8000.009.59%700.00แนะนำให้ซื้อ155.300K36.153B10.06666.27การผลิตของผู้ผลิต
EBS EDUCATIONAL B IN H
10000.006.38%600.00แนะนำให้ซื้อ50095.670B10.30931.6553.00บริการผู้บริโภค
EFI EDUCATION FINANCIAL INVESTMENT JSC
2700.003.85%100.00ซื้อ57.800Kการเงิน
EIC EVN INTERNATIONAL JSC
14000.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ1.200K
ELC ELECTRONICS COMMUNICATIONS TECHNOLOGY INVESTMENT DEVELOPMENT CORPORATION
24250.003.19%750.00แนะนำให้ซื้อ253.700K1184.075B36.20643.58บริการทางด้านเทคโนโลยี
EVE EVERPIA JOINT STOCK COMPANY
17750.005.03%850.00แนะนำให้ซื้อ88.000K601.158B1358.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
FDC FOREIGN TRADE DEVELOPMENT AND INVESTMENT
15000.002.39%350.00ซื้อ42.400K529.142B23.72577.61224.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
FDG DONGTHAP TRADING CORP
2000.0011.11%200.00แนะนำให้ซื้อ500อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FID VIETNAM ENTERPRIS.
5900.007.27%400.00แนะนำให้ซื้อ553.614K117.700B-79.34การเงิน
FMC SAO TA FOODS JOINT STOCK COMPANY
48000.000.63%300.00ซื้อ91.100K2789.490B9.654913.154036.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
FOC FPT ONLINE JSC
118300.000.60%700.00แนะนำให้ซื้อ2.100K
FPT FPT CORPORATION
96200.001.58%1500.00แนะนำให้ซื้อ2.139M84902.621B24.243881.9330651.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
G20 G HOME TEXTILE INVESTMENT JSC
1000.0011.11%100.00ซื้อ428.738Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
GGG GIAI PHONG AUTO JSC
3100.0014.81%400.00แนะนำให้ซื้อ6.400K37.00การผลิตของผู้ผลิต
GIL BINH THANH IMPORT EXPORT PRODUCTION AND TRADE JOINT STOCK COMPANY
72000.002.42%1700.00ซื้อ384.300K2946.162B6.8410380.56สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GMA VIET NAM ENTECO CO
61000.000.00%0.00ซื้อ100การผลิตของผู้ผลิต
GSM HUONG SON HYDRO POWER JSC
13500.0012.50%1500.00แนะนำให้ซื้อ100
GSP INTERNATIONAL GAS PRODUCT SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
15400.006.94%1000.00แนะนำให้ซื้อ898.900K809.200B9.151578.44209.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GTT THUAN THAO CORPORATION
600.000.00%0.00ซื้อ106.200Kระบบขนส่ง
HAG HOANG ANH GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
5190.003.80%190.00ซื้อ4.595M4646.270B-1437.493313.00การเงิน
HBS HOA BINH SECURITIE
11700.009.35%1000.00แนะนำให้ซื้อ304.379K343.200B62.39166.6821.00การเงิน
HCC HOA CAM CONCRETE J
11700.001.74%200.00แนะนำให้ซื้อ11.000K74.963B43.82262.46187.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
HDO HUNG DAO CONTAINER JSC
1400.007.69%100.00แนะนำให้ซื้อ2.400Kบริการการกระจายสินค้า
HEJ VIETNAM HYDRAULIC ENGINEERING CONSU
36000.005.88%2000.00แนะนำให้ซื้อ30.500Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HFB H0 CHI MINH CITY FERRY BRIDG
18100.0014.56%2300.00แนะนำให้ซื้อ100
HHP CTCP GIAY HOANG HA HP
12500.003.73%450.00แนะนำให้ซื้อ459.200K235.820B8.311413.23111.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HIG HIPT GROUP
9900.003.12%300.00แนะนำให้ซื้อ3.200K
HII AN PHAT - YEN BAI MINERAL & PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
18050.006.80%1150.00แนะนำให้ซื้อ1.887M622.452B8.521983.35484.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HKB HA NOI-KINH BAC AGRICULTURE & FOOD
1600.0014.29%200.00431.000K-1185.22อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HLA HUU LIEN ASIA CORPORATION
800.0014.29%100.00แนะนำให้ซื้อ937.400Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
HLC VINACOMIN HALAM CO
19200.000.00%0.00ซื้อ33.463K449.849B10.421698.023156.00แร่พลังงาน
HNG HOANG ANH GIA LAI AGRICULTURAL JOINT STOCK COMPANY
7560.006.93%490.00ซื้อ20.413M7815.305B-101.972247.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HNM HANOIMILK JSC
11500.0015.00%1500.00แนะนำให้ซื้อ325.823Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HPH HA BAC HUNG PHAT CHEMICAL JS
7300.008.96%600.00แนะนำให้ซื้อ1.600K
HSM HANOI TEXTILE AND GARMENT JSC
11500.005.50%600.00แนะนำให้ซื้อ2.700Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HTC HOC MON TRADE JSC
32000.002.56%800.00แนะนำให้ซื้อ100341.000B8.473662.04575.00บริการการกระจายสินค้า
HTG HOA THO TEXTILE-GARMENT JSC
26500.004.74%1200.00แนะนำให้ซื้อ19.700K
HTH MARITIME PILOTAGE JSC
35000.009.38%3000.00แนะนำให้ซื้อ100
HTP HOA PHAT TEXTBOOK
33100.009.97%3000.00แนะนำให้ซื้อ1.400K2653.164B54.95562.12บริการผู้บริโภค
HU4 HUD4 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JS
19500.006.56%1200.00แนะนำให้ซื้อ122.367K
HVG HUNG VUONG CORPORATION
2600.008.33%200.00ขาย2.214M1226.007Bอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HVH CTCP DT & CONG NGHE HVC
11000.004.76%500.00แนะนำให้ซื้อ869.600K363.957Bบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HVX VICEM HAI VAN CEMENT JOINT STOCK COMPANY
7450.006.89%480.00แนะนำให้ซื้อ83.500K270.745B108.6760.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ICF INVESTMENT COMMERCE FISHERIE
2500.008.70%200.00ขาย23.700Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ICN IDICO INVMN CONS OIL & NTRL GAS JSC
59000.001.55%900.00ขาย1.000K
IDJ IDJ VIETNAM INVEST
28500.007.14%1900.00แนะนำให้ซื้อ841.350K1786.365B12.062014.10การเงิน
ILA TRT JOINT STOCK COMPANY
7200.00-8.86%-700.00ซื้อ813.500K
ITD INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION
21400.002.88%600.00แนะนำให้ซื้อ502.400K369.406B1893.17253.00บริการเชิงพาณิชย์
ITS VINACOMIN-INVESTMENT TRADING
7800.00-3.70%-300.00ซื้อ123.865K
JVC JAPAN VIETNAM MEDICAL INSTRUMENT JOINT STOCK COMPANY
6650.005.89%370.00แนะนำให้ซื้อ11.684M660.376B-691.69บริการการกระจายสินค้า
KHB HOA BINH MINERAL JSC
9100.003.41%300.00ซื้อ2.397M-9.35แร่พลังงาน
KHD HAI DUONG MINERAL
11700.004.46%500.00แนะนำให้ซื้อ16.200K
KHG CTCP BAT DONG SAN KHAI HO
14900.001.02%150.00แนะนำให้ซื้อ469.900K2569.818Bการเงิน
KHL HUNG LONG MINERAL & BLDG MATERIAL
1100.0010.00%100.00ซื้อ183.500Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
KIP ELECTRICAL DEVICES JSC NO 1
14100.0011.02%1400.00แนะนำให้ซื้อ1.900Kการผลิตของผู้ผลิต
KOS CTCP KOSY
31000.000.98%300.00ซื้อ93.500K5058.210B121.53252.20การเงิน
KSB BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
35550.003.95%1350.00ซื้อ1.819M2536.035B10.453311.44360.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
KSK MINERAL FERROUS METALLURGY JSC
800.0014.29%100.00แนะนำให้ซื้อ664.200Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
KSV VINACOMIN-MINERALS HOLDING CORP
49000.004.70%2200.00แนะนำให้ซื้อ17.400Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
L62 LILAMA 69-2 JSC
5500.00-3.51%-200.00ขาย40045.640B378.6814.52บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LBE LONG AN SCHOOLBOOK
22000.00-7.95%-1900.00ขาย14.600K26.192B13.451725.1930.00บริการผู้บริโภค
LGL LONG GIANG INVESTMENT AND URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
7730.006.92%500.00แนะนำให้ซื้อ257.400K354.979B5.411311.28บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LM3 LILAMA 3 JSC
1400.000.00%0.00ซื้อ2.300Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LM8 LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY
10900.001.40%150.00ซื้อ7.900K100.459B9.641109.573310.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LO5 LILAMA 5 JSC
1400.000.00%0.00ซื้อ700-11236.36บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LTC LOW CURRENT - TELECOM JSC
2300.0015.00%300.00ซื้อ7.900Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MAC MARINE SUPPLY & EN
8200.003.80%300.00แนะนำให้ซื้อ267.367K109.006B-153.90ระบบขนส่ง
MDC VINACOMIN-MONG DUO
18000.000.00%0.00ซื้อ79.337K353.403B10.831524.093415.00แร่พลังงาน
MDG MIEN DONG JOINT - STOCK COMPANY
13000.004.00%500.00แนะนำให้ซื้อ200122.007B14.48897.8663.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MPT TRUONG TIEN GROUP JSC
1800.0012.50%200.00แนะนำให้ซื้อ867.410K-100.43อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MTG MT GAS JSC
6200.0012.73%700.00แนะนำให้ซื้อ16.520K42.00สาธารณูปโภค
MTL TU LIEM URBAN ENVI
7700.0013.24%900.00แนะนำให้ซื้อ1.200K
MVB VINACOMIN - VIET B
30200.00-8.21%-2700.00ซื้อ7.200K3171.000B3552.043692.00แร่พลังงาน
NBC VINACOMIN - NUI BE
24500.00-4.30%-1100.00ซื้อ563.826K865.780B4.175609.773088.00แร่พลังงาน
NDF NAM DINH EXPORT FOODSTUFF & AGRICUL
1300.008.33%100.00ซื้อ213.100Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NHP NHP PRODUCTION IMPORT - EXPORT JSC
1900.005.56%100.00แนะนำให้ซื้อ104.100Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NNG NGOC NGHIA INDUSTRY SERVICE TSC
12400.003.33%400.00ซื้อ3.700K
NOS NORTHERN SHIPPING JSC
1200.009.09%100.00ซื้อ66.200K
NS2 HANOI WATER SUPPLY NO 2 JSC
9000.002.27%200.00ขาย100
NSH SONG HONG ALUMINUM
17800.00-0.56%-100.00ซื้อ1.189M337.303B37.66432.85357.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NST NGAN SON JSC
8000.00-2.44%-200.00ซื้อ1.400K86.255B5.701351.76360.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NTB TRANSPORT ENG CONS & BUSINESS
800.0014.29%100.00ซื้อ630.461Kการเงิน
ONE ONE COMMUN TECH
8000.00-2.44%-200.00ซื้อ69.100K58.709B9.10824.4579.00บริการการกระจายสินค้า
PBP PETROVIETNAM PACKA
11000.001.85%200.00ซื้อ10048.475B5.791744.02อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PC1 POWER CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
37550.001.62%600.00ซื้อ646.700K7093.065B14.172618.09บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PCG PETRO VIETNAM GAS
8400.00-4.55%-400.00ซื้อ144.800K150.960B25.11318.5567.00สาธารณูปโภค
PDB DUFAGO CONSTRUCTIO
11000.00-5.17%-600.00ซื้อ55.400K99.792B8.331344.05204.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PDV PHUONG DONG VIET TRANSPORT
9300.006.90%600.00แนะนำให้ซื้อ13.100K
PGB PETROLIMEX GROUP COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
25200.000.00%0.00ซื้อ184.754K
PGC PETROLIMEX GAS CORPORATION - JSC
24400.006.78%1550.00แนะนำให้ซื้อ230.200K1291.261B8.992381.27สาธารณูปโภค
PGD PETRO VIET NAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY
32700.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ3.100K2753.941B11.282713.21276.00สาธารณูปโภค
โหลดเพิ่ม