อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
152.834M
เงินทุนของตลาด
352
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
+6.28%
ประสิทธิภาพ เดือน
+156.15%
ประสิทธิภาพ ปี
+149.75%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
1PTN PROTINAL, C.A.
9.990.00%0.00ซื้อ3523516.48152.834M
โหลดเพิ่ม