การค้าปลีก (ภาค)

198
หุ้น
3885.955B
เงินทุนของตลาด
21.560M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.75%
เปลี่ยนแปลง
+14.03%
ประสิทธิภาพ เดือน
−6.42%
ประสิทธิภาพ ปี
+11.68%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลตอบแทนไปข้างหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า213.224BUSD1.41%−0.47%2.818M32
การจัดจำหน่ายแคตตาล็อก/พิเศษเฉพาะ125.588MUSD0.38%289.618K1
ห้างสรรพสินค้า22.746BUSD2.32%0.90%3.529M5
ร้านค้าส่วนลด96.167BUSD0.55%−1.24%1.694M4
เครือข่ายร้านยา146.114BUSD3.31%−1.03%7.808M4
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์25.671BUSD3.03%−0.71%3.09M4
ค้าปลีกอาหาร62.409BUSD1.83%−1.32%2.857M12
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน462.923BUSD2.22%−0.67%2.62M5
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต1.824TUSD0.03%−3.30%45.128M51
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ1.005TUSD1.18%−0.07%3.253M80