อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ (ภาค)

179
หุ้น
1237.835B
เงินทุนของตลาด
1.563M
ปริมาณการซื้อขาย
+2.22%
เปลี่ยนแปลง
+16.42%
ประสิทธิภาพ เดือน
+7.03%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.10%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม